kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella - Uudenlaisen koulutusmallin esiselvityshanke


 Tavoite: Pula osaavasta työvoimasta sosiaali- ja terveysalalla on jo olemassa ja ennusteiden mukaan jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Selvityshankkeessa hankitaan tietoa uudenlaisen sairaanhoitajakoulutuksen toteutusmallin rakentamiseksi ja alueen toimijoiden sitouttamiseksi koulutusmalliin.
 Tulokset: Selvityshankkeesta saatava tieto luo pohjaa uudelle alueellisen sairaanhoitajakoulutuksen toteutusmallille. Esiselvitys tuottaa:

- tarkennettua tietoa koulutustarpeista ja koulutettavien määrästä

- toteutusmallin muodosta (lähi-, etä- ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen muodot ja määrät mukaan lukien osaamisen näyttäminen) ja opiskelupolun rakentumisesta (avoin, tutkintoon johtava ja tilauskoulutus)

- toteutusmallin kustannuksista

- toteutusmallin työpaikoilla edellytettävästä osaamisesta

- toimijoiden ja kohderyhmän sitoutumisesta uuteen koulutusmalliin

- koulutuksen rahoittajan antamista reunaehdoista

- arvion koulutusmallin heikkouksista, vahvuuksista, uhkista ja mahdollisuuksista

Päätuloksena on sairaanhoitajan koulutuksen uudenlainen toteutusmalli.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 Aikataulu: 1.1.2013 - 31.12.2013
 Lisätietoja:
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)