kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma

 Tavoite: eLVa-projekti on RAMKin hallinnoima ja KTAMKin kanssa yhteistyössä toteuttama sähköisen liiketoiminnan (e-liiketoiminta) osaamisen vahvistamisen valmennus-ohjelma. Se on yksi projekti LO2013 (Lapland online) hankekokonaisuudessa. eLVa-projektin (valmennusohjelma) kautta Lapin korkeakoulujen henkilöstölle hankitaan osaamista ja tietopääomaa, jonka avulla Lapin korkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parannetaan. Lapin elinkeinoharjoittajilla on eLVassa välillinen eli informantin rooli. eLVa-projektilla (valmennusohjelma) haetaan ratkaisua: 1) Lapin korkeakoulujen henkilöstön eLiiketoiminnan osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen, 2) puutteelliseen e-liiketoiminnan koulutus- ja valmennustarjontaan Lapissa (mm. opetussuunnitelmat, henkilöstökoulutus) 3) korkeakoulujen, kuntien, viranomaisten, yhteiskunnallisten toimijoiden ja elinkeinoharjoittajien yhteistyön kehittämistarpeeseen.
 Tulokset: Lapland Online 2013 koordinaation ja toimijoiden yhteistyön tuloksena syntyy lappilaisten elinkeinoharjoittajien, kuntien, viranomaisten ja korkeakoulujen yhteistyötä, vuorovaikutusta ja verkostoitunutta toimintaa. Tulos 1: LO2013 koordinaation prosessimalli. eLVa-projektin tuloksena Lapin korkeakoulujen henkilöstön e-liiketoiminnan osaaminen ja asiantuntijuus vahvistuu. Tulos 1: Käynnistetään Lapin korkeakoulujen henkilöstön e-liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma. Tulos 2: Lapin korkeakoulujen henkilöstön e-liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen luodaan osaksi koulutusohjelmien opetussuunnitelmien kehittämistä ja korkeakoulujen henkilöstökoulutusvalikoimaa, jolla vastataan e-liiketoiminnan koulutustarjontaan. Liitteenä oleva palveluiden tarvekartoitus ja vaatimuskuvaus kuvaavat tavoitetilaa, joka osaltaan toimii kartoitustyökaluna koulutustarjontaa suunniteltaessa. Tulos 3: Lapin korkeakoulujen henkilöstön e-liiketoiminnan osaamisen asiantuntijuus kehittyy ja syntyy toimintatapoja osaamisen vahvistamiselle. Asiantuntijuudella tarkoitetaan e-liiketoiminnan ja sen sisällön(esim. liiketalouden ja tietoteknisten prosessien yhdistäminen) ja kokonaisuuden hallintaa, sekä välillisesti informanttina toimivien yritysten tarpeiden tuntemista, seurantaa ja ennakointia, sekä maakunnallisen asiantuntijaverkoston muodostamista.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.2.2008 - 31.10.2012
 Lisätietoja: Tomi Sipola
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Euroopan Komissio (suora rahoitus), Kunnat, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)