kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Puulog - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa


 Tavoite: PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa -hankkeen tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja analysoida puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja, sekä niiden vaikutuksia suurille käyttöpaikoille toimitetun hakkeen toimitusvarmuuteen ja hankintalogistiikan kustannusten muodostumiseen Pohjois-Suomessa.

Vuonna 2008 Valtioneuvosto hyväksyi uuden ilmasto- ja energiastrategian vuoteen 2020 ja päälinjauksin vuoteen 2050 asti. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuus on tavoitteena nostaa 38 %:iin, komission Suomelle esittämän velvoitteen mukaisesti. Uusiutuvan energian lisäkäytön aikaansaamiseksi puuperäisen energian, esimerkiksi metsähakkeen, käyttöä on lisättävä voimakkaasti, noin 2-3 -kertaisesti nykyisestä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää tehostamista biopolttoaineen hankintaketjuissa ja lisäystä metsästä energiakäyttöön otettavan puun määrissä.
 Tulokset: 1. Kehitetään biopolttoterminaalien toimintaedellytyksiä ja hankintalogistiikan taloutta huomioiden erityisesti kasvavat kuljetusetäisyydet, eri kuljetusmuotojen yhdistäminen sekä polttoaineen laatutekijät ja toimintavarmuus. (Oulun yliopisto)

2. Tarkastellaan maantie- ja rautatiekuljetusten erilaisia liiketoimintamalleja bioenergian hankinnassa suuriin käyttökohteisiin ja vertaillaan niiden vaikutuksia toimitusvarmuuteen, laatuun ja kustannusten muodostumiseen. (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu)

3. Valitaan yhteistyökumppanit Ruotsista ja Venäjältä ja vaihdetaan asiantuntijoita kumppanien kanssa. (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu / Oulun yliopisto)

4. Hankkeen koordinointi ja tulosten jakaminen. (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu / Oulun yliopisto)
 Päätoteuttaja: Oulun yliopisto
 Yhteistyökumppanit: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Aikataulu: 1.11.2011 - 31.12.2013
 Lisätietoja: Tomi Sipola
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY), Tekes, Yritykset