kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Pohjoinen hyvinvointikeskus

 Tavoite: Pohjoinen Hyvinvointikeskus -hankkeessa kehitetään toimintamalli alueen hyvinvointipalvelujen ja -osaamisen edistämiseksi. Toimintamallin avulla kehitetään yhteistyössä oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä vastaamaan työelämän tarpeita ja luodaan avoimia oppimis- ja innovaatioympäristöjä. Hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla tehostetaan hyvinvointitarpeiden ja osaamisen kehittämisen ennakointi- ja arviointitoimintaa ja tuetaan hyvinvointiin liittyvän koulutuksen, palvelu- ja TKI-toiminnan integrointia paremmin opiskelijoita, alueen toimijoita ja elinkeinoelämää palvelevaksi. Hyvinvointikeskus-konseptilla mahdollistetaan toimijoiden systemaattisempi yhteistyö, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä innovaatioiden synnyttäminen.
 Tulokset: Keskeisenä tuloksena on kuvattu ja pilotoitu verkostomainen toimintamalli, Pohjoinen Hyvinvointikeskus-konsepti, jonka avulla oppilaitosten sisäinen, keskinäinen ja työelämäyhteistyö systematisoituu, tulee läpinäkyväksi ja helpommin saavutettavaksi. Toimintamalli tulee toimimaan KTAMK:n sosiaali- ja terveysalan ”sateenvarjona” integroiden koulutus, palvelu- ja TKI-toimintaa. Hyvinvointikeskuksen kehittäminen tukee korkeakoulun sisäistä TKI-toiminnan, maksullisen palvelutoiminnan ja opetuksen integrointia luomalla oppimis- ja kehittämisympäristön, joka mahdollistaa eri toimijoiden verkostoitumisen. Toimintamallin avulla yhteistyö saa selkeän prosessikuvauksen ja toimintatavat sille, miten yhteydenpito, kehittämisideat ja -toimenpiteet, koulutustarpeet jne. tulevat esille ja miten kehittämistyö etenee verkostossa yhteistoiminnallisesti. Samalla kehitetään koulutussisältöjä ja -rakenteita ammatillista osaamista tukevaksi toiminnaksi.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
 Aikataulu: 1.9.2012 - 31.12.2013
 Lisätietoja: Heidi Pyyny
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Kunnat, Lapin liitto, Omarahoitteinen