kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Pilvipalvelut hajautetun työympäristön työhuoneena ja oppimisympäristönä


 Tavoite: Useissa paikoissa tapahtuva, nk. hajautettu työ ja hajautetut/verkostomaisesti toimivat organisaatiot ovat tätä päivää. Työn tekeminen voi tapahtua useissa eri paikoissa ja tiimin/työyhteisön jäsenet voivat olla maantieteellisesti kaukana toisistaan.

Oppimista tapahtuu jatkuvasti ja kaikkialla. Jatkuvan oppimisen käsite sisältää niin yksilöiden oppimisen näkökulman lisäksi myös laajemmin organisaatioiden, työelämän ja ryhmien oppimisen. Yksilöiden oppimisen muuttuminen yhteisön osaamiseksi ja yhteiseksi oppimiseksi, tarvitaan oikeanlainen toimintaympäristö, jossa uuden tiedon hakemista, oppimista ja osaamisen jakamista voidaan tehdä ja johtaa oikeaan suuntaan.

PiHaTTo -hankkeessa keskitytään tarkastelemaan työelämässä/työssä oppimista hajautetusti toimivassa työyhteisössä ja organisaatiossa, joissa tietotyöläiset työn luonteesta johtuen tekevät lisäksi työtä eri paikoissa. Projektilla haetaan ratkaisua siihen, että mitä ovat toimivat hajautetun työn tekemisen mallit, minkälainen toiminta tukee työssä tapahtuvaa oppimista ja kuinka hajautetun työn tekemistä ja siinä oppimista voidaan tukea yhteisöllisten verkkovälineiden käytöllä hajautetussa korkeakouluorganisaatiossa. Keskeinen kysymys on myös, että kuinka työn tekemistä ja siinä oppimista tuetaan ja johdetaan tämän tyyppisessä työskentely-ympäristössä.
 Tulokset: PiHaTTo:n tuloksena syntyy tietoa siitä, kuinka jaetun asiantuntijuuden kautta tapahtuvaa työssä oppimista edistetään ja tuetaan hyödyntämällä yhteisöllisiä verkkovälineitä. Hankkeen tuloksena yhteisölliset verkkovälineet otetaan organisaatiossa laajemmin käyttöön. Lisäksi syntyy kokemusta siitä, että minkälaisia käyttäjille suunnattuja tukipalveluita tämän tyyppinen pilvipalveluja hyödyntävä toiminta tarvitsee.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.11.2012 - 31.12.2013
 Lisätietoja: Anu Pruikkonen
 Kotisivut: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/pihatto/
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)