kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Mopaali - Monimediaiset palveluratkaisut sähköiseen liiketoimintaan

 Tavoite: Mopaali kehitysympäristön tavoitteena on toimia katalysaattorina alueen ja organisaatioille yrityksille Internetin nykyisen kehitysasteen tarjoamien markkinointi- ja yhteisöviestintämuotojen omaksumisessa ja tuottamisessa. Hankkeella pyritään kehittämään yritysten toimintaa, korkeakoulujen osaamista ja julkisorganisaatioiden viestintää. Uusia web 2.0 ilmiöön kytkeytyviä markkinointitapoja ovat esimerkiksi monimediainen markkinointi sekä sosiaalinen media. Monimediaisessa markkinoinnissa dynaaminen sisältö välitetään yhdistämällä liikkuvaa kuvaa, ääntä, valokuvia, tekstiä, animaatioita tai pelejä monipuoliseksi ja vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi. Sosiaalisen median palveluissa käyttäjät osallistuvat kanavan sisällön luomiseen perustamalla kanavalle oman profiilin, lähettämällä omia videoita, tarinoita, valokuvia, ilmoituksia tai perustamalla ryhmiä ja yhteisöjä.
 Tulokset: Hankkeessa syntyy luovien tekijöiden yhteisö ja verkostopartneruus, uusia moni- ja sosiaalisen median konsepteja sekä kaupalliset mallit uusille median muodoille. Luodut konseptit kuvataan laadullisesti ja määrällisesti. Konseptit syntyvät spin off -projekteina MOPAALI -projektista. Spinn off -projektien lukumääräksi tavoitellaan 4-5 projektia. Syntyneille konsepteille luodaan kaupallinen toimintamalli. Asiakkaan kokemuksia mitataan (Total Customer Experience Management) TCEM menetelmällä, joka mittaa asiakkaan kokonaisvaltaista kokemusta palvelun käytöstä. Projektin tuloksena eri alojen luovat tekijät saatetaan yhteen ja luodaan poikkialaisia tekijöiden yhteenliittymiä, jotka työskentelevät jaetun osaamisen kulttuurissa. Osaaminen jaetaan tehokkaan monimediaisen levityskanavan kautta. Tulosten mittarina projektin lopulla käytetään moni- ja sosiaalisen median tekijöiden määrää sekä osaamisen laadullisen arvioinnin kautta saatua tietoa.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit: 25.2.2008 - 30.6.2011
 Aikataulu: Mikko Manninen
 Lisätietoja:
 Kotisivut: http://www.mopaali.fi/
 Rahoituslähteet: Maakuntien liitot