kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lapland sales academy

 Tavoite:
 Tulokset: Hankkeen päämääränä oli hankkia myyntiosaamista Lapin korkeakoulukonserniin ja alueen yrityksille sekä kehittää osaamisen ylläpitoa tukeva toimintamalli.

Hankkeen päämäärä saavutettiin seuraavilla päätuloksilla ja toimenpiteillä:

1) Kehittämistyötä varten on tuotettu sovellettavaa, tutkittua tietoa Lapin elinkeinoelämän myyntiosaamisen vajeista ja tarpeista

2) Lapin korkeakoulukonsernin opettajakunnalle sekä alueen yrityksille on hankittuna myyntiosaamista, joka tapahtuu siten, että:
järjestetään alueen kasvuhakuisille pk-yrityksille ja Lapin korkeakoulukonsernin opettajakunnalle suunnatut myynnin koulutukset (pilotti), toteutetaan yksityiskohtaisia kehittämishankkeita yhteistyössä opettajien, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa, ja koulutukseen osallistujat muodostavat osaajaverkoston, jossa yhdistyy teoriapainotteinen osaaminen käytännön osaamiseen.

3) Hankitun osaamisen pohjalta on tuotettuna myynnin koulutuksen ja kehittämisen kokonaisuuksia, eli luodaan alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavia myynnin koulutuksen ja kehittämisen innovaatiopalveluita sekä luodaan Lapin korkeakoulukonserniin opiskelijoille myynnin koulutuskokonaisuuksia.

4) Myyntiosaamisen kehittämistä ja ylläpitoa varten on luotuna elinkeinoelämän tarpeita palveleva toimintamalli, eli luodaan toimintamalli, joka integroi Lapin korkeakoulukonsernin opettajia ja opiskelijoita sekä palvelee alueen työelämän tarpeita. Toimintamallin toteutukseen hankitaan fyysiset tilat liike-elämän kannalta keskeiseltä sijainnilta ja järjestetään toimintamallin pilotti.
 Päätoteuttaja: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
 Aikataulu: 1.2.2011 - 31.3.2013
 Lisätietoja: Joonas Koivumaa
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)