kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutusjärjestelmän kehittäminen

 Tavoite: Lapin uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden koulutus- ja neuvontajärjestelmän kehittäminen, "Lapin Energiakoulu" -hanke on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhdessä toteuttama hanke. Hanke sisältää Lapin bioenergiaohjelman 3. painopisteen (koulutus ja neuvonta) kehittämisen keskeiset toimenpiteen.

Hanke on jaettu kahteen osaan, joista toinen sisältää koulutustuotteiden ja niiden verkostototeutusmallin kehittämisen ja pilotoinnin (ESR) ja toinen oppimisympäristöjen varustamisen (EAKR).

Osahankkeiden laajuus: Hankeparin molemmat osat toteutetaan vuosien 2010 – 2012 aikana. ESR tuotekehitys- ja pilotointihanke, jossa toteutetaan koulutustuotteiden ja verkostototeutusmallin kehittäminen ja pilotointi on budjetiltaan 0,8M€ ja sen päärahoittajana on Lapin ELY-keskus. EAKR-investointihankkeen sisältönä on oppilaitosten oppimisympäristöjen varustaminen uusiutuvan energian koulutusten käynnistämistä varten ja sen rahoittaa pääasiallisesti Lapin liitto. EAKR -hankkeen budjetti on 2 M€.

Hankeparin tavoitteet:

Hankeparin päätavoitteena on energia-alan ammatillisen koulutuksen, sitä tukevan muun palvelutoiminnan ja toimintaan liittyvän työelämäyhteistyön kehittäminen maakunnalliseksi "Energiakouluksi". Lapin Energiakoulun on tarkoitus toimia alueen oppilaitosten sekä energia-alan työelämän tiloja ja laitteistoja hyödyntävänä oppilaitosvetoisena opetus- ja kehittämisverkostona.
 Tulokset: ESR -hankkeen päätuloksia ovat amk- ja 2. asteen tutkinto- ja muiden koulutusten verkostototeutusmalli, pilottikoulutusten toteutusraportit sekä innovatiivisuutta tukevien uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattiopisto, Ammattiopisto Lappia
 Aikataulu: 4.1.2010 - 31.12.2013
 Lisätietoja: Jaakko Etto
 Kotisivut: www.lapinenergiakoulu.fi
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)