kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

KoKa/Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen ja rakenteiden kehittäminen

 Tavoite: Hankkeessa vahvistetaan Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistymistä. Tämä tukee Lapin aluekehitystä edistämällä lappilaisen elinkeinoelämän kansainvälistymistä LUC:n toimiessa tärkeässä roolissa kansainvälisessä TKI-toiminnassa alueella.

Hankkeen tavoitteena on myös nostaa lappilaisten korkeakoulujen TKI-toiminnan laatua ja korkeakoulujen kilpailukykyä sekä yhtenäistää kansainvälisen hanketoiminnan käytäntöjä. Hankkeessa luodaan LUC:lle uusia ja tehokkaita malleja kansainvälisen TKI-rahoituksen hyödyntämiseen. Samalla vahvistetaan LUC:n sisäistä sekä ulkoista yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoiminnassa.
 Tulokset: Hankkeella on kolme päätulosta: 1. Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulujen käytännöt sekä hyvät käytännöt ulkopuolelta hanketoiminnassa on tunnistettu (State-of-the-art) 2. Ehdotus kansainvälisen hankeosaamisen toimintamallista LUC:ssa on muodostettu (proto) 3. Kansainvälisen hanketoiminnan mallia kehitetään.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
 Aikataulu: 1.8.2009 - 30.6.2012
 Lisätietoja: Timo Luosujärvi
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY), Omarahoitteinen