kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Kesäyrittäjyys


 Tavoite: Tavoitteena on toteuttaa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistämistä siten, että se ilmenee nuorissa ajatteluna, asenteena, toimintatapana, työn tekemisenä ja uravaihtoehtona. Tavoitteena on luoda yrittäjyystietojen ja -taitojen polku, mikä sisällytetään eri oppiaineisiin ja etenee kohti omaa kesäyrittäjyyttä.
 Tulokset: Hankkeen tulokset ovat seuraavat:

Ensimmäinen vaihe perehdyttää opiskelijat liiketoimintaosaamiseen; yritystoiminnan perusteisiin, rahamarkkinoihin ja kannattavuusajatteluun sekä siihen, miten yritykset markkinoivat huolehtivat asiakkaistaan ja organisoivat toimintaansa. Tässä vaiheessa opiskelijat kehittävät oman saavutusten salkun, joka heijastaa yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelman toteutumista. Saavutusten salkku kulkee oppilaan mukana koko lukion ajan. Saavutusten salkusta löytyy yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja materiaalia, joka osittain koostuu opetuksessa käytetystä sekä oppilaan itse hankkimasta ja tekemästä materiaalista sekä hahmotelman omasta liiketoimintasuunnitelmasta. Saavutusten salkku voi olla joko manuaalinen tai digitaalinen.

Toinen vaihe on kesäyrittäjyys, missä saavutusten salkussa laaditut suunnitelmat pannaan käytäntöön. Kesäyrittäjyydessä keskeinen ajatus on se, että sen sijaan että opiskelija hakisi kesätöitä toisen palveluksessa, hän työllistää itse itsensä.

Kesäyrittäjällä on ainutlaatuinen mahdollisuus rikastavassa, tiimimäisessä yhteisössä kehittää oma liikeidea ja palvella siten alueen elinkeinoelämää. Yksin nuorta yrittäjää ei jätetä, vaan hänelle tarjotaan inspiroiva ja rohkaiseva tuutori Kemi-Tornion AMK:n LiikeAkatemian tiimiyrittäjä-opiskelijoiden joukosta. Tämä yrittäjäkummi sparraa paitsi liikeideaa, tuo myös ammattimaista näkemystä sen kehittämiseen. Yrittäjäkummit järjestävät kesäyrittäjille viikon mittaisen starttileirin, missä liikeidea jalostetaan valmiiksi palvelutuotteeksi. Tämän starttiviikon jälkeen seuraa kahdeksan viikon intensiivijakso, missä itse yritystä pyöritetään yrittäjävoimin. Lopuksi yrittäjät kokoontuvat tutoreittensa johdolla kahdeksi päiväksi pohtimaan sitä, miten yritystoiminta kannatti ja mitä kokemuksia se tuotti. Loppuyhteenvedosta laaditaan julkaisu.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.1.2013 - 31.12.2013
 Lisätietoja: Juhamatti Konttaniemi
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)