kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

KV-osaaja

 Tavoite: KV-osaaja on rinnakkaishanke ESR/TL3 -hankkeelle LKKKn kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen ja rakenteiden kehittäminen. Hanke toteuttaa käytännön benchmarkkaus ja opintomatkat, jotka tukevat päähankkeen tuloksia. Kokonaishankkeen tavoitteena on aluekehityksen tukeminen edistämällä lappilaisen kansainvälistymistä ja tuomalla pk-yrityksiä ja työelämää mukaan kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. (LKKK) toimii kansainvälisen t&k-toiminnan moottorina alueella. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa lappilaisten korkeakoulujen t&k-toiminnan laatua ja korkeakoulujen kilpailukykyä. Hankkeen tarkoituksena on LKKKn T&K toiminnan kv-osaamisen vahvistaminen sekä LKKK:n KV-prosessien yhtenäistäminen. Vahvistetaan LKKK:n sisäistä sekä ulkoista yhteistyötä tutkimus- ja kehitystoiminnassa.
 Tulokset: Benchmarkkaus ja opintomatkojen avulla kv-hanketoiminnasta ja T&K toiminnasta vastuussa olevan kehittämishenkilöstön kokemukset ja sen kautta osaaminen eri käytänteistä kv-hanketoiminnan organisoimisesta lisääntyy. Tämä tuo lisäarvon kehitettäessä omaa LKKKn kv-osaajapoolia ja toimintamallia. Hankkeella on kolme päätulosta: 1. Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulujen käytännöt sekä hyvät käytännöt ulkopuolelta hanketoiminnassa on tunnistettu (State-of-the-art) 2. Ehdotus kansainvälisen hankeosaamisen toimintamallista LKKK:ssa on muodostettu (proto) 3. Kansainvälisen hanketoiminnan mallia kehitetään
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.8.2009 - 31.7.2011
 Lisätietoja: Timo Luosujärvi
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: