kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

KT Koko / Lapin korkeakoulukonsernin toiminnan vahvistaminen

 Tavoite: Tavoitteena oli kehittää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun palveluja ja palveluprosesseja LKKK:n suunnitelman mukaisten innovaatiopalveluiden tarjoamiseksi alueen yrityksille.

Lopullisena tavoitteena oli, että ammattikorkeakoululla on olemassa sekä tuotteistettuja palveluita että selkeät palveluprosessit, joiden avulla erilaiset innovaatiopalvelut kyetään tuottamaan. Lisäksi tavoitteena on, että yritykset ja julkisen sektorin toimijat tuntevat ammattikorkeakoulun tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut, sekä löytävät oikean henkilön palveluketjun alkupäästä, minkä jälkeen AMK hoitaa ensikontaktin jälkeisen toiminnan selkeästi ja ripeästi siten, että asiakas saa nopeasti ehdotuksen AMK:n tarjoamasta ratkaisumallista tai palvelusta asiakkaan tarpeeseen.
 Tulokset: Hankkeessa selvitettiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tarjoamat palvelut yrityksille ja muille organisaatioille. Eri lähteistä (www-sivut, esitteet, Partnerbook jne) löytyvät palvelut käytiin läpi palvelun tarjoajan kanssa ja toimialat/yksiköt ottivat tehtäväkseen saattaa palveluita koskevat tiedot ajantasalle.

Hankkeen aikana todettiin, että olemassa olevat asiakkuudet hoituvat hyvin henkilökohtaisten kontaktien ja/tai vakiintuneiden toimintatapojen mukaan. Kehitettävää sen sijaan löydettiin uusien asiakkaiden löytämisessä tai tarkemmin ottaen palveluiden löytymisestä uusien asiakkaiden näkökulmasta. Työryhmässä mietittiin eri vaihtoehtoja nykyisen toimintamallin sekä palkatun myyntihenkilön/henkilöiden välillä. Päädyttiin malliin, jossa palveluiden löydettävyyttä parannetaan, yhteistyökumppaneiden kanssa palveluita markkinoidaan sekä palvelut voidaan tuottaa nopeasti ja varmasti. Koska palveluiden sisältö, toimitustapa ja asiakasryhmät vaihtelevat suuresti eri toimialojen/yksiköiden välillä, ei myyntihenkilöstön palkkaaminen katsottu olevan oikea tapa palveluiden myyntiin. Lisäksi katsottiin, että nykyisen toiminnan terävöittäminen on kustannustehokkain tapa toimia.

Hankkeen tulokset ovat Lapin ammattikorkeakoulun eri toimintoja suunnittelevien ryhmien käytössä.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 15.1.2011 - 31.12.2012
 Lisätietoja: Mika Petäsnoro
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Lapin Liitto