kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Ikä-ihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen ESR

 Tavoite: Hankkeen tarkoituksena on kehittää ikäihmisille suunnattuja hyvinvointia tukevia palvelumalleja ja työmenetelmiä. Tavoitteena on edistää lappilaisten ikäihmisten (seniorit ja vanhukset) elämänlaadun kokemusta ja itsenäistä selviytymistä arjessa sekä heille suunnattujen palvelujen oikeaa ja tasa-arvoista kohdentumista.
 Tulokset: Hankkeen tuloksena saadaan ikäihmisille suunnattuja palvelukokonaisuuksia, joissa toiminnallisuus on varmistettu palvelumuotoilun käyttäjälähtöisillä tuotekehitysmenetelmillä. Tällaisia ovat taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien juurtuminen seniori- ja vanhustyöhön, kokonaisvaltaisemman toimintakyvyn arviointimallin käyttöönotto (palvelujen oikean ja tasa-arvoisen kohdentumisen edistämiseksi), kotihoidon palveluprosessien kehittyminen, palvelujen monituottajamallin kuvaus, vanhustyön koulutussisältöjen kehittyminen sekä vanhustyön tutkimuksen edistyminen. Lisäksi tuloksena on palvelumuotoilun menetelmien käytön pilotointi seniori- ja vanhustyön palvelujen kehittämisessä.

Hanke lisää palveluntuottajien ja -kehittäjien tietoja ja osaamista sekä antaa uusia käyttäjälähtöisiä välineitä jatkuvaan palvelujärjestelmän ja -tuotteiden kehittämiseen.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
 Aikataulu: 1.3.2011 - 30.12.2013
 Lisätietoja: Eija Jumisko
 Rahoituslähteet: Kunnat, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY), Omarahoitteinen