kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

HAK Hyvinvointialan alueellinen kehittäjäverkosto

 Tavoite: Hyvinvointialan alueellinen kehittäjäverkosto-hanke kokoaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä Kemi-Tornion seutukunnan alueella hyvinvointipalvelujen koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä innovaatioiden tuottamisessa. Se on jatkumoa edellä mainitulle Kemi-Tornion Aluekeskusohjemassa kehitetylle toimintamallille, mutta kohdentaa sitä uudella tavoin työpaja- ja tulevaisuusverstastyöskentelyä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen painopistealueelle sekä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen. Hanke tukee alueen palvelutuotannon organisointia ja hyvinvointipalvelujen pitkäjänteistä kehittämistä, jota Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on toteuttanut Human Net-hankkeessa ja Kemi-Tornio-alueen kehittämiskeskuksen koordinoimana mm. Paras-hankkeessa, seutukoordinaattorityönä ja Sateenkaari-hankkeessa. Kehittämistyö jatkuu Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman Hyvinvoinnin Lapissa, jota hanke tukee. Hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointialan alueellisen verkoston toimintaa Kemi-Tornion seutukunnassa. Verkostomaisen yhteistyön tavoitteena on rakentaa systemaattinen toimintamalli hyvinvointialan painopistealueiden (ml. seniori- ja vanhustyö) työelämälähtöisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeiden ennakoimiseksi sekä toteuttamissuunnitelma toimintamallin pilotointia varten.
 Tulokset: Hankkeen tuloksena on toimiva julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin hyvinvointipalvelujen toimijoita kokoava verkosto ja toimintamalli. Verkostoyhteistyönä toteutettavalla toimintamallilla vahvistetaan hyvinvointialan osaamista, palvelujen tuottamista yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä sekä edistetään yritystoimintaa ja teknologisten sovellusten asiakaslähtöistä hyödyntämistä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.5.2009 - 15.3.2010
 Lisätietoja:
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: