kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Ennakkosuunnittelu suomalaisen elokuvan kilpailuvalttina

 Tavoite: PREFIX-hanke pyrkii edistämään suomalaisen elokuvan elinkelpoisuutta kansainvälisessä kilpailussa kehittämällä tuotannon toimintamalleja, päämääränä vahvistaa työllisyyttä, osaamista ja eri alojen yhteistyötä. Päätavoitteena on kehittää ennakkosuunnittelulähtöinen elokuvatuotannon malli, jota voidaan soveltaa myös muille draamatuotannon aloille.

Hanke pyrkii parantamaan nykyistä tilannetta, jossa ennakkosuunnittelun vähäisyys heikentää tuotannon mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin ja rikkaaseen elokuvakerrontaan. Digitaalisen kuvanvalmistuksen (CGI) hyödyt saadaan parhaiten käyttöön ennakkosuunnittelun kautta ajoissa selviävien tarpeiden mukaan. Ennakkosuunnitteluun painottuva tuotannon prosessin hallinta voi parhaimmillaan olla Suomen kilpailuvaltti kansainvälisillä elokuvamarkkinoilla ja parantaa kotimaisten elokuvien laatua.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on mm. Suomen Elokuvasäätiö.
 Tulokset: Keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat:

a) Tutkimustyö: hyvien käytäntöjen kartoitus. Miten ennakkosuunnittelutyö tehdään tällä hetkellä elokuvatuotannoissa; hyviä ja huonoja kokemuksia, joista voidaan ottaa oppia. Case-tutkimuksia Suomesta ja ulkomailta.

b) Toimialakartoitus: Suomen tuottajakentän kartoitus ja yhteistyö Culminatum Innovationin kanssa CGI-toimijakentän kartoittamiseksi. Näiden tietojen pohjalta voidaan alan toimijoista muodostaa verkosto, joka parantaa pienempien toimijoiden työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa myös ulkomaisten tekijöiden kontaktien saamista Suomessa.

c) Pilotointi: 3-4 elokuvatuotantoa pilotoidaan tutkimustyön pohjalta saatujen tulosten ja aiemman ennakkotiedon oppeja hyödyntäen. Ennakkosuunnitteluun panostetaan yhdessä digitaalisen suunnittelutyön ammattilaisten ja elokuvan tuottajan ja taiteellisen tiimin kanssa. Tuloksista rakennetaan ennakkosuunnittelulähtöinen tuotannon malli, joka on kaikkien alan toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä.

d) Koulutus ja tiedottaminen: AV-alan ja mediatuotannon ammattilaisten sekä alalle valmistuvien opiskelijoiden ja heidän opettajiensa koulutus ja työpajatoiminta. Tutkimustyön, toimialakartoituksen ja pilotoinnin tulokset tulevat myös näkyviin hankkeen sivuille, ja järjestetään myös loppuseminaari hankkeen tuloksista.
 Päätoteuttaja: Metropolia
 Yhteistyökumppanit: Kinotar, Helsinki-filmi, First Floor Productions, Generator Post, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat - SATU ry
 Aikataulu: 1.8.2011 - 3.5.2013
 Lisätietoja: Eija Rajalin
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: