kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Conventus - Learning system for cooperatives

 Tavoite: Kansainvälisen Conventus-hankkeen tavoitteena on lisätä osuustoiminnan tunnettuutta ja vahvistaa osuustoimijoiden osaamista. Hankkeeseen sisältyy sekä kansallista että kansainvälistä hyviin käytänteisiin tutustumista, ja kohderyhmiä ja hyötyjiä hankkeella on sekä paikallisella, kansallisella että EU-tasolla. Lyhyen aikavälin hyötyjiä ovat muun muassa osuustoiminnan työllistämät henkilöt, toiminnan jäsenet sekä mentorit. Pitkällä aikavälillä hyötyvät osuustoimintaan osallistuvat organisaatiot kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hankkeessa hyödynnetään aikaisemmin toteutetun SKILLS-hankkeen tuloksia ja se saa tukea Euroopan komissiolta (Elinikäisen oppimisen ohjelma/ Euroopan Unioni).
 Tulokset: Hanke lisää osuustoiminnan tunnettuutta sekä kasvattaa osuustoimintaan osallistuvien itsetuntoa, identiteettiä osuustoimijana sekä yrittäjyystaitoja kansallisella ja Eurooppa-tasolla. Hankkeen aikana kehitetään koulutuspilottiohjelma osuustoimijoille. Uudet kontaktit oppivat yhdessä uusia taitoja kokouksien välityksellä, hyödyntäen TVT-taitoja (Tieto- ja Viestintätekniikka), jotka helpottavat kokoontumista ja tuovat kokouksiin lisäarvoa. Hankkeen odotetaan lisäävän työllistymistä.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit: Trentino Federation of Cooperation, Osuustoiminnan kehittäjät Coop Finland ry, Coompanion Co-operative Development Agency of Skar, Bifrost University, National Cooperative Council - Cooperative Researc
 Aikataulu: 1.11.2011 - 31.10.2013
 Lisätietoja: Eila Seppänen
 Kotisivut: http://www.conventuscoop.eu
 Rahoituslähteet: Euroopan Komissio (suora rahoitus)