kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

CDIO Oppimisympäristöt ja oppimisen mallit- insinöörikoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

 Tavoite: Projektin kehitystavoitteena on kehittää insinöörikoulutuksesta työelämäläheisempää ja yhteistyössä työelämän kanssa toteutettavaa. Tällöin opetus kykenee reagoimaan joustavammin työelämän vaatimuksiin ja valmistuvilla insinööreillä on paremmat työelämävalmiudet. Yksilöitynä tavoitteena on perehtyä CDIO-insinöörikoulutusmalliin, kouluttaa henkilöstöä toteuttamaan muutos, kehittää mallin avulla insinöörikoulutusta työelämäläheisemmäksi ja pilotoida kolme työelämälähtöistä oppimismoduulia. Samalla käynnistetään hajautetun oppimistehdasmallin toteutus yhteistyössä ammattiopisto Lappian kanssa.
 Tulokset: Projektin päättyessä kaikissa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutusohjelmissa on käytössä CDIO:n mukainen oppimisprojekti ensimmäisen vuoden opinnoissa. Kaikkien koulutusohjelmien suuntaaviin opintoihin on suunniteltu CDIO:n mukaiset työelämäyhteistyössä toteutettavat opetusmoduulit. Kolme moduulia on pilotoitu projektin aikana. Projektit toteutetaan hyödyntäen hajautetun oppimistehtaan tarjoamia mahdollisuuksia. Henkilöstö on sitoutunut CDIO-toimintamalliin ja omaa valmiudet ja osaamisen mallin toteuttamiseen. Projektin aikana joukko eri alojen yrityksiä sitoutuu yhteistyöhön jatkos-sakin. Hankkeen konkreettiset projektin päättyessä mitattavissa olevat tulokset ovat: • Kaikki aloittavat opiskelijat ovat osallistuneet aloitusvuoden pilottiprojekteihin • Aloitusprojektit täyttävät CDIO kriteeristön • Opiskelijoiden opintopistekertymä 1. vuonna on kohonnut • Keskeytykset vähenevät • Suuntaavissa opinnoissa on pilotoitu kolme (3) projektin aikana kehitettyä opintomoduulia • Oppimistehdas hajautettuna mallina toteutettuna • 90% opetushenkilöstöstä on osallistunut koulutukseen • Toimintaan on sitoutunut pilottiprojektien myötä 5 yritystä.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.8.2009 - 31.3.2012
 Lisätietoja: Raimo Pyyny
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: