kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -koordinaatiohanke


 Tavoite: Koordinaatiohankkeella (AKTIIVI) varmistetaan OKM:n Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi - rahoitusohjelmasta rahoitettujen hankkeiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Verkostoitumisella ja kumppanuuksilla tuetaan avointa ja poikkihallinnollista yhteisöllistä työskentelyä ja näin projektien tuloksia tehdään läpinäkyväksi eri toimijoille ja luodaan hankkeiden välisiä synergiaetuja. Koordinaatiohanke tutkii ja ennakoi alan tulevaa kehitystä ja tätä tietoa voidaan hyödyntää ohjelman projekteissa. Koordinaatiohanke jalostaa ja levittää hyviä käytäntöjä, toimintatapoja ja ulkoisen arviointityön tuottamia tuloksia hyödyntämällä laajasti eri mediamuotoja. Tuloksia ja ja hyviä käytänteitä levitetään kansallisesti ja kansainvälisestikin koulutuksissa, työpajoissa, seminaareissa ja kohderyhmien eri tapahtumissa. Arvioinnissa arvioidaan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista sekä kehittämisohjelmaan hyväksyttyjen pilottihankkeiden uusien toimintamallien ja toimintakulttuurien toteumista ja syntyvien uusien palveluiden laatua loppuasiakkaaan näkökulmasta.
 Tulokset:

Tuloksena projektista saatiin:

 1. Poikkihallinnollisia verkostoja ja kumppanuuksia.
 2. Asiantuntijaverkostoja, jotka jatkavat yhteistyötä vielä projektien jälkeenkin.
 3. Ymmärrystä siitä, miten avoimet verkkoyhteisöt toimivat kehittämisprojekteissa.
 4. Relevanttia ennakointitietoa, jota on hyödynnetty projekteissa tavoitteiden saavuttamiseksi.
 5. Kohderyhmittäin skenaarioita tulevaisuuden suuntauksista ja työkaluja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen
 6. Tutkimustietoja eri kohderyhmien toimintatavoista avoimissa ympäristöissä.
 7. Itsearviointimenetelmiä pilottiprojekteille
 8. Hyvä käytäntöjä ja toimintatapoja
 9. Yhteenkoottua ja jäsenneltyä tietoa ohjelman eri projekteista.
 10. Seurantatietoa projektien kattavuudesta verrattuna kehittämisohjelman tavoitteisiin
 11. Runsaasti eri medioiden kautta jaettavaa ja osittain edelleen kehittyvää materiaalia hankkeiden tuloksista ja hyvistä käytänteistä.
 12. Toimintamalleja, joissa avoimia osallistavia menetelmiä hyödynnetään kehittämisprojekteissa.
 13. Testattuja toimintatapoja laadukkaan avoimen sisällön tuottamiseen
 14. Osaamista, joka lisää aktiivista kansalaisuutta.
 Päätoteuttaja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Tampereen yliopisto, INFIM, Hämeen ammattikorkeakoulu, eLearning Centre
 Aikataulu: 1.9.2008 - 31.5.2012
 Lisätietoja: Mika Petäsnoro
 Kotisivut: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/aktiiviplus/
 Rahoituslähteet: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)