kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

ArctiChildren InNet

 Tavoite: ArctiChildren InNet 2011-2012 -hankkeen päämääränä oli tuottaa monitieteellisessä ja moniammatillisessa verkostoyhteistyössä (koulu, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotyö, seurakunta, poliisi, järjestöt)yhteinen kokemuksellinen tietoperusta ja kouluikäisten terveysviestintäsivusto käyttöön otettavaksi mukana olevien pilottikuntien lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Erityisenä tavoitteena oli nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen tukeminen.

Hankkeessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Minkälaisia sosiaalisen median ympäristöjä voidaan tuloksellisemmin hyödyntää kouluikäisiä koskevassa terveysviestinnässä kun tavoitteena on osallisuuden ja elämänhallintataitojen lisääminen?

2. Minkälaisia kouluikäisiä koskevan terveysviestinnän sisältöjä/ käytänteitä voidaan parhaiten siirtää eo. tarkoituksessa sosiaalisen median ympäristöihin?
 Tulokset: Tulos 1: Koulutustilaisuudet (3pv + verkkoympäristö) toteutettu pilottikuntien moniammatillisille lasten ja nuorten parissa toimiville työntekijäryhmille.

Tulos 2: Kansallisiin sosiaalista mediaa hyödyntäviin terveysviestintäsivustoihin, ns. hyvät käytännöt (2 vierailua + verkkoympäristö) tutustuttu ja niistä raportoitu.

Tulos 3: Kysely pilottikuntien lasten ja nuorten parissa toimiville työntekijöille, oppilaille ja vanhemmille toteutettu.

Tulos 4: Terveysviestintäsivuston tuotantokonseptin laadinta yhteistyössä asiantuntijoiden ja pilottikoulujen kanssa.

Tulos 5: Terveysviestintäsivuston tuottaminen

Uusi sivusto sisältää terveysviestinnän uudet käytännöt ammattihenkilöstön ja oppilaiden välillä sekä vuoropuhelutkäytännöt kodin ja koulun välillä.
 Päätoteuttaja: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
 Aikataulu: 1.9.2011 - 30.9.2013
 Rahoituslähteet: Kunnat, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY), Omarahoitteinen