kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Ammattikorkeakoulujen neloskierre

 Tavoite: Ammattikorkeakoulujen neloskierre -hanke kokoaa Living Lab -toimintaa käynnistävät ja toteuttavat ammattikorkeakoulut kehittämään, käyttöönottamaan ja vakiinnuttamaan tätä uutta innovaatiotoiminnan muotoa. Hanke vahvistaa merkittävästi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, opetustoiminnan integroitumista T&K-toimintaan ja työelämäsuhteita.
 Tulokset: Hankkeessa tuotetaan käsikirja, menetelmäpankki ja laatupuntari ammattikorkeakoulujen Living Lab -toiminnan tueksi. Living Lab -käsikirjan pohjana ovat osatoteuttajien kokemukset Living Lab -toiminnasta. Menetelmäpankkiin kootaan menetelmiä, joita on onnistuneesti sovellettu Living Lab -toiminnassa. Laatupuntari on työkalu Living Lab -toiminnan ja -casen arviointiin.

Käsikirjan, menetelmäpankin ja laatupuntarin lisäksi Living Lab -osaamista ja hyviä käytäntöjä jaetaan jo hankkeen aikana erilaisten valmennusten ja seminaarien muodossa.
 Päätoteuttaja: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 Yhteistyökumppanit: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Laurea amk, Saimaan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Arcada, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 Aikataulu: 1.9.2009 - 31.1.2013
 Lisätietoja: Marjo Jussila
 Rahoituslähteet: Pohjois-Pohjanmaan ELY