kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013

Päättyneet hankkeet

päättyneet hankkeet vuosilta 1994 - 2013.

kuvataide_jtamski.jpg

Vuonna 2007 päättyneet hankkeet
Vuosina 1994 - 2006 päättyneet hankkeet

Article 10 of the ERDF Regulation - Information Society (Artikla 10, RISI2 - Tietoyhteiskunta)

  • TourISt  - Matkailu matkalla tietoyhteiskuntaan

Article 10 Northern Periphery - Pohjoinen Periferia

  • COL - Communities on line

COMETT

  • Kansainväliset monimuotokurssit: International Driver’s Lisence for Information Highways (kansainvälinen tietoliikenteen ajokortti) ja Network Service Designer / Developer for Information Highways (Tietoverkkopalveluiden suunnittelukurssi)

EQUAL–yhteisöaloite

  • OTTE - Opintieltä työelämään

EURO - ISDN

  • INFORMS

IADS (Integrated Applications for Digital Sites)

  • Rubis - Integroitujen telemaattisten palveluiden verkko

Interreg II

  • BarCoNet - Barentsin osaaja-verkoston kehittäminen Pohjois-Suomeen ja Pohjois-Skandinaviaan
  • Nordkalottorget - Julkisten hankintojen kauppapaikan rakentaminen Pohjoiskalotin alueelle
  • Perämerenkaari - Rajoja ylittävä aluekehitystyö

Interreg III A Pohjoinen

  • Barents Competence - Pohjoiskalotin yritysten kilpailukyvyn lisääminen Barentsin alueella - esivalmistelurahoitus
  • eHealth - Etäterveydenhuolto Euroopan pohjoisimmilla alueilla
  • GUIDE
  • Kunskapsbärare - Pohjoiskalotin konsulttien verkostoituminen

Interreg III B Pohjoinen periferia

  • BIRRA - Broadband in Remote and Rural Areas
  • PICYBU
  • Profile - Naisjohtajuuden kehittäminen

IV-puiteohjelma - Telematiikkasovellukset

  • TRANSMETE
  • Agora - Tietoverkkopalveluja PK-organisaatiolle: verkkojen verkko
  • Demeter - Maanviljelijöiden etäopiskelu
  • Mediasite - Tietoverkkopalvelujen hyväksikäyttö virtuaalisessa yhteisössä, tuotekehittelyssä ja opiskelussa

Kansalliset projektit

Leonardo

  • POOL - Project Organisation OnLine

OPM-erillishankkeet

  • Opiskelijan hyvinvointi
  • PK-ennakointi
  • Yrittäjäpolven vaihdos

Paikallista sitoutumista työllisyyteen valmistelevat toimet

  • LEO.net - Local Employment Observatory

SOCRATES

  • Career Services - Student placement pool 1997 - 1998
  • ADNET

SOCRATES/COMENIUS

  • Swot-Analysis - Ammatillisen koulutuksen kehittäminen / kansainvälinen vientimarkkinointiprojekti
  • Euro Culture and Economics

TACIS

  • EACC-IT

Tavoite 1

Tavoite 1 - ESR

  • Neuvontakeskuksen (HelpDesk) tarpeen mahdollisuuksien selvityshanke
  • Toinen Suomi

Tavoite 1 - EAKR

Tavoite 6

Tekes

TEN Telecom

  • Paideia - (in TEN-Telecom)  - Toteutettavuustutkimus Euro-ISDN:n soveltamisesta etätyöhön ja avoimiin oppimisympäristöihin

URB-AL

  • Ealnet

Muut

  • Barentsin osaamiskeskus - Venäjä-pilottiprojekti
  • COMET
  • ENLIVEN
  • EU - Kanada -hanke - Oppilasvaihtoa
  • EUROPE AGAINST AIDS
  • Hypermediaopetus tuotantoteknologian alalla
  • IT-Scand
  • Kative - Kansainväliset tietoverkot yritystoiminnan, opiskelun ja tietopalvelun tukena
  • Lapland.fi - Länsi-Lapin seutuverkko
  • LASIPALATSI - "Lappi – yöauringon maa" -tuotanto Lasipalatsin Nykyaika-näyttämöllä
  • MAATE - Telematiikkaa maaseudulle
  • NEPAL
  • Paideia - Laaja verkostohanke Tavoite 6 -ohjelman maakunnissa
  • PalKo - Paideia-aluekoordinaattorit
  • Revontulien Suomi 2000
  • Spirit of Lapland - Elokuva- ja AV-tuotantoympäristön kehittäminen PK-yrityksille
  • Tarkka optinen 3D-mittaus
  • Teknologiansiirto (Elka) - Siirretään pysyvää osaamista ja tietotaitoa Länsi-Lapin alueelle ja pyritään synnyttämään alueelle uudenlaista, tietoteknistä osaamista hyödyntävää yritystoimintaa
  • TeKO - Teleradiologiakonsultaatioyhteys: Tervola - Kemi - Oulu
  • TELMI - Maaseudun telematiikkaa
  • TeSu
  • Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointi
  • Verkkokauppakoulutus (VerKaKo) - PK-yrittäjien ja niiden henkilöstön sähköisen verkkokaupan osaamisen kehittäminen
  • VIDEOMOBILE - Videoneuvottelulaitteistoon pohjautuvan etätukijärjestelmän soveltaminen
  • Viete - Kemi-Tornion viestintäteknologia, tutkimus- ja kehittämisyksikkö
  • Yritysten verkostoituminen ja etätyö - verkostoitumisen ja etätyön kehittäminen