kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

tervetuloa unelmatehtaaseen!

UTrahoittajalogot.jpeg

Unelmatehdas keskittyy opiskelijoiden tuote-, palvelu- ja yritysideoiden syntymisvaiheen tukemiseen.

Opiskelijoissa on luovuutta ja innovatiivista kyvykkyyttä, joka usein eri toiminnoissa jää liian vähälle huomiolle. Opiskelijat eivät ehkä itsekään tunnista tätä potentiaalia, eivätkä ole välttämättä tietoisia niistä tukiverkostoista, jotka auttaisivat heitä jalostamaan näitä unelmia eteenpäin tuotteiksi ja edelleen jopa yritystoiminnaksi. 

Unelmatehtaassa luodaan monialaisuuteen ja työelämä-yhteistyöhön perustuva innovatiivinen toimintamalli tuote-, palvelu- ja liikeideoiden kehittämiselle. Opiskelijoille rakennetaan ohjattu prosessi ideoiden tunnistamiseen, kehittämiseen, toimivuuden testaamiseen ja lopulta oman yritystoiminnan kokeiluun. Toiminnan ytimenä on monialainen yhteistyö eri koulutusalojen ja -asteiden sekä alueen elinkeinoelämän ja yrityspalveluiden kanssa. 

Unelmatehdas tarjoaa 

Opiskelijoille
• erilaisen tavan opiskella monialaisesti ja työelämäläheisesti
• mahdollisuuden kehittää omaa yritysideaa osana opintoja
• mahdollisuuden verkostoitua aidon työelämäyhteistyön kautta.

Oppilaitosten henkilöstölle mahdollisuuden oman osaamisen lisäämiseen
• uusien ideoiden tunnistamisessa 
• ideoiden kehittämisen tukemisessa 
• yrittäjämäiseen toimintaan ja yrittäjyyteen ohjaamisessa.

Yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden 
• oman toiminnan kehittämiseen monialaisesti toteutettavien kehitysprojektien kautta
• osallistua uusien ideoiden sparraamiseen.

Alueellisille yrityspalveluja tuottaville toimijoille Unelmatehdas tarjoaa mahdollisuuden tehostaa tarjolla olevien palvelujen hyödyntämistä.

banneri.jpg