kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

LUKIOSTA KORKEAKOULUUN LUKKO

Lukiosta korkeakouluun LUKKO -hankkeen toteuttivat Lapin ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja Lapin yliopisto (osatoteuttaja) 1.1.2018-31.12.2019. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamana. Hankkeen tavoitteena oli joustavoittaa siirtymävaihetta lukiosta korkeakouluun, lyhentää opiskeluaikoja sekä edistää koulutuksellista ja ohjauksellista tasa-arvoa seutukunnissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehitettää lukiolaisille yksilöllisiä opintopolkuja ja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita) sekä opintopolkuja tukevia avoimia korkeakouluopintoja. Avointen korkeakouluopintojen avulla oli tarkoituksena laajentaa pienten lukioiden opintotarjontaa ja täydennyskoulutuksella tukea lukioiden henkilöstön ohjausosaamisen kehittämistä. Lisäksi hankeen tavoitteena oli luoda lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömalli ja vakiinnuttaa se. Hanke oli suunnattu Muonion, Kolarin, Pellon ja Ylitornion lukioiden opiskelijoille sekä Lapin lukioiden ohjaushenkilöstölle.Hankkeessa rakennettiin yhdessä lukioiden opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston avoimista korkeakouluopinnoista muodostuva verkko-opintotarjotin sekä kurkkauksia korkeakouluopintoihin. Lisäksi hankkeessa luotiin verkko-opintoina toteutettavat Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5op -opintojakso ja Lapin ammattikorkeakouluun koulutuskohtaiset toteutettavat lukioväyläopinnot. Lukioväyläopinnot suorittamalla on mahdollisuus hakeutumisen joustavasti erillishaussa lukion jälkeen Lapin ammattikorkeakouluuntutkinto-opiskelijaksi. Lukiolaisille suunnattuihin avoimiin korkeakouluopintoihin ilmoittautui yhteensä 99 lukiolaista, joista lukioväyläopintoihin ilmoittautui 18. Hankkeen aikana suoritettiin yhteensä 92 opintopistettä. Avoimen korkeakoulun opintotarjonta ja joustava väylä Lapin ammattikorkeakouluun jäävät käyttöön hankkeen päätyttyä. Lisäksi opinnot laajentavat lukioiden opintotarjontaa ja edistävät koulutuksellista tasa-arvoa asuinpaikasta riippumatta.

Ohjauksen alueellista saatavuutta sekä lukiolaisten yksilöllisiä opintopolkuja ja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO-palveluita) edistettiin korkeakouluilla ja pilottilukioissa järjestetyillä uraohjauspäivillä sekä etäohjausta hyödyntämällä. Tiedottamista tuettiin laatimalla esite ja Erilaisia polkuja koulutukseen ja ammattiin -peli.  Hankkeessa tuotettiin digitaalisia materiaaleja, jotka löytyvät avointen korkeakoulujen www-sivuilta. Lisäksi pilotoitiin ohjaukseen suunnattua virtuaalista kohtaamispaikkaa Oppijan tupaa. Tuotetut materiaalit jäävät osaksi avoimen korkeakoulun toimintaa ja Oppijan tupaa kehitetään pilotoinnin pohjalta palvelemaan toisen asteen opiskelijoiden ohjausta.

Lukioiden henkilöstön ohjausosaamisen kehittämistä tuettiin järjestämällä neljä ohjauksen kysymyksiä käsittelevää webinaaria. Hankkeen toiminnan kautta löytyi hyviä käytäntöjä lukioyhteistyön toteuttamiseen sekä palautetta ja kokemuksia yhteistyön kehittämiseen. Toiminnan ja pilotointien pohjalta luotiin Lapin korkeakoulujen lukioyhteistyömalli ja Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille -malli. Toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä lukioyhteistyömallin mukaisesti.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Hankkeeseen osallistui 310 henkilöä. Hankkeessa on luotu systemaattisen yhteistyön perusta ja hankkeella on edistetty tavoitteiden mukaisesti Lapin lukiolaisten koulutuksellista ja ohjauksellista tasa-arvoa sekä mahdollisuutta siirtyä joustavasti lukiosta Lapin korkeakouluihin. Yhteistyöllä tuetaan Lapin lukioiden elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Lisäksi hankkeessa kehitetyt toimenpiteet tukevat Lapin aluekehitystä ja tarjoavat lappilaisille nuorille hyviä vaihtoehtoja kouluttautumiseen ja työllistymiseen Lapissa.

Hankkeesta on kerrottu tarkemmin seuraavissa julkaisuissa:

Riihiniemi, N. (18.2.2020) Lukioyhteistyöllä matalampi kynnys korkeakouluopintoihin https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Pohjoisen-tekijat---Lapin-AMKin-blogi?ln=dottwdnc&id=45b4859f-7eb0-4fea-8985-f6a0c0baffee

Meän Tornionlaakso (29.8.2019) Väylänvarressa madalletaan kynnystä korkeakouluun (sivu12). https://tornionlaakso.edocker.com/reader/ec4056de-c998-11e9-91c6-00155d64030a

Riihiniemi, N. (4.12.2018) Lukiosta sujuvasti korkeakouluun. https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Pohjoisen-tekijat---Lapin-AMKin-blogi?ln=dottwdnc&id=679b2985-74ea-42b5-88b7-4e660f523448

Lapin Kansa (21.11.2018). Korkeakouluopintoja jo lukioaikana.

Meän Tornionlaakso (17.5.2018). LUKKO-hanke toimii siltana lukiosta korkeakouluun.

Holopainen, P. & Riihiniemi, N. (5.4.2018). Lukiosta korkeakouluun-monia mahdollisuuksia. Meän Tornionlaakso.

Riihiniemi, N. (13.3.2018). Polku lukiosta korkeakouluun. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/aikuiskoulutuspalvelut/

 

Hankkeessa tuotettua materiaalia löytyy osoitteesta:

Lapin AMK, avoin AMK: www.lapinamk.fi/avoinamk -> opintoja lukiolaisille

Lapin yliopisto, avoin yliopisto: www.ulapland.fi/avoin

Lisätietoa

Lapin AMK

 
Niina Riihiniemi, projektipäällikkö
niina.riihiniemiLapin AMK sähköposti harmaa
p. 040 656 5127

Hanna-Leena Kelottijärvi, projektisuunnittelija
hanna-leena.kelottijarviLapin AMK sähköposti harmaa


Lapin yliopisto

Pauliina Keskinarkaus, suunnittelija
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
p. 040 132 4508

Laura Jokinen, suunnittelija
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
p. 040 484 4322  

Helena Aho, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
p. 040 832 5984