kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Case sport Resort ylläs

Opiskelijat hankkivat Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut (LATO)-hankkeessa itselleen kummiyrityksen, jossa tekivät opintoihin liittyviä toimeksiantoja.

Yksi hankkeessa mukana ollut yritys oli Sport Resort Ylläs, joka toimi oppimisympäristönä Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja kehittäminen opintojaksolla.

LATO-hankkeen restonomiopiskelijat keskittyivät tiimityön ja johtamisen sekä työsuhdeasiat, henkilöstön mitoitus ja palkat vuosikellojen päivittämiseen yrityksessä.

Toimistopäällikkö Maija Ollenbergin mukaan LATO-opiskelijoiden tuotoksessa oli antoisaa erityisesti se, että opiskelijat olivat huomioineet kesäkauden toiminnan yrityksessä, jonka varsinainen toiminta keskittyy talvikauden sesonkeihin. Opiskelijat osasivat ottaa haltuun käytännön toiminnan suhteessa teoriaan.

Yritys oli saanut kokeilemisen arvoisen idean opiskelijoiden esittämistä tiimitavoitteista. Tällainen yhteistyö on antanut yritykselle mahdollisuuden tutustua tehtäviin, joihin tulevia työntekijöitä koulutetaan. Ulkopuolisina henkilöinä opiskelijat tuovat uuden näkökulman tarkastelun kohteena olevaan asiaan. Samalla opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin ja -tehtäviin.

Maija Ollenberg rohkaisee muita pk-yrityksiä lähtemään rohkeasti mukaan opiskelijaprojekteihin. Loppujen lopuksi se ei kuitenkaan vie paljoakaan aikaa, mutta antaa paljon.

Toimeksiantojen aiheeksi kannattaa valikoida aihealueita, joita yrityksen tulee joka tapauksessa päivittää tai esimerkiksi uuden toiminnan käynnistäminen. Ohjaus työpaikalla ja opetus korkeakoulussa kannattaa suunnitella siten, että se on molemmille osapuolille suotuisaa.

Mikäli mahdollista, kanttaa suunnittelu aloittaa ajoissa, sillä molemmilla organisaatioilla on omat aikarajoitteet ja tavoitteet. Yhteistyössä kannattaa huomioida se, miten tuotokset esitetään yrityksille. He eivät välttämättä ole kiinnostuneita niin sanotuista teoreettisista oppimistehtävistä, vaan heitä kiinnostaa tuotos. Näin ollen on syytä miettiä, mitä ja miten opiskelijat esittävät tekemänsä tuotoksen. Yhtenä vaihtoehtona on tehdä yritykselle tiivis paketti ydinasioista ja tuloksista.