kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Tietoa opinnoista ja hankkeeseen hakeutumisesta

Hanke on suunnattu lappilaisille nuorille, jotka ovat työttömiä tai jääneet ilman tutkinto-opiskelijapaikkaa korkeakoulussa. Hankkeeseen valitut opiskelijat suorittavat opintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa lukuvuonna 2016-2017. Opiskelijalta edellytetään valmiuksia korkeakouluopiskeluun ja kannettava tietokone. Koulutukseen hakeutuva valitsee hakeutuessaan koulutusalan tai pääaineen, jonka opintoja hän lähtee suorittamaan. Tässä hankkeessa voit opiskella seuraavia avoimia korkeakouluopintoja:

  • Lapin AMK, avoin AMK: Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikan monimuoto-opintoja tai Restonomi (AMK) matkailu- ja palveluliiketoiminta monimuoto-opintoja
  • Lapin yliopiston avoin yliopisto: Yrittäjyysopinnot, monimuoto (Rovaniemi), Markkinointi, monimuoto (Rovaniemi) tai Laskentatoimi, monimuoto (Rovaniemi)   


Avoimet korkeakouluopinnot toteutetaan monimuoto-opintoina hyödyntäen verkko-oppimisympäristöjä. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta oman osaamispolun suunnitteluun. Hankkeessa järjestetään henkilökohtaista- ja ryhmäohjausta. Ohjauksessa hyödynnetään etäohjausvälineitä.

Opiskelija hankkii itselleen kummiyrityksen/organisaation, joka toimii keskeisenä oppimisympäristönä. Opiskelija voi etsiä itselleen kummiyrityksen/organisaation tai hyödyntää esimerkiksi omaa työpaikkaa. Hankkeessa saatetaan yhteen työelämän kehittämistarpeet, opetuksen toteutustavat sekä opiskelijan oppiminen ja osaamisen kehittäminen. Työelämän kehittämistarpeita hyödynnetään opetuksessa ja vastaavasti kummiyritys/organisaatio voi hyödyntää opiskelijan oppimistehtävien tuottamaa tietoa ja projektien tuotoksia yrityksen toiminnan kehittämisen välineenä.

Toteutusaika: Opinnot alkavat 23.8.2016 ryhmätapaamisella ja päättyvät kesällä 2017

Hakuaika: 1.5.-31.7.2016

Hakulomake: Sähköinen hakulomake

Valinta: Valinta tapahtuu hankkeen kohderyhmän ja opiskelumotivaation perusteella. Hakija voidaan tarvittaessa haastatella. Hakijoille ilmoitetaan valinnoista 10.8.2016 mennessä.

Koulutus on osallistujille maksutonta, mutta opiskelija sitoutuu osallistumaan palautteen antamiseen ja hankkeen arviointiin. Työttömän työnhakijan tulee olla yhteyksissä TE-palveluihin ja selvittää etukäteen mahdollisuus osallistua hankkeen tarjoamiin opintoihin. Lisätietoja www.te-palvelut.fi.

Opiskelija voi hyödyntää avoimessa korkeakoulussa suorittamiansa opintoja korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutuessaan.

ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg
                                             LaY_logo_RGB.jpg lapinamk_rgb.jpg