kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut

Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut (LATO) -hankkeen toteuttivat Lapin ammattikorkeakoulu(päätoteuttaja) ja Lapin yliopisto(osatoteuttaja) 1.2.2016-31.8.2018. Hankkeen tavoitteena oli joustavoittaa ilman tutkintoa olevien tai yhteishaussa tutkintopaikkaa vaille jääneiden nuorten siirtymävaihetta korkeakouluun ja työelämään etsimällä yksilöllisiä osaamispolkuja ja tarjoamalla työelämäläheisiä opintoja. Hankkeessa avoimien korkeakouluopintojen kautta muodostuneet osaamispolut ovat tarjonneet yhdenvertaisen opiskelumahdollisuuden kaikille pohjakoulutuksesta, asuinpaikasta ja tavoitteista riippumatta. Koulutuksen ja ohjauksen alueellista saatavuutta sekä koulutuksellista tasa-arvoa edistettiin etä- ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Hankkeen avulla edistettiin myös yksilöiden hyvinvointia lisäämällä osallisuutta, ehkäisemällä syrjäytymistä, tukemalla opintoihin ja tutkintokoulutukseen pääsyä sekä työelämään kiinnittymistä.

Hankkeeseen osallistui 18 opiskelijaa. Osalle opiskelijoista hanke toimi vauhdittajana korkeakouluopintojen aloittamiseen ja etenemiseen sekä tutkinto-opiskelijaksi hakeutumiseen. Toisille hanke oli oman osaamisen kehittämisen sekä työelämäyhteyksien ja -verkostojen mahdollistaja. Opiskelijat osallistuivat hankkeen järjestämään yksilö- ja ryhmäohjaukseen ja olivat mukana kehittämässä ohjauksen sisältöjä ja menetelmiä. He olivat pilotoimassa ja kehittämässä uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä uusia tapoja oppia ja kehittää osaamistaan. Kummiyritystoiminta tarjosi mahdollisuuden työelämätaitojen kehittämiseen. Työelämäyhteyksien kautta opiskelijat loivat opintojen ohessa kontakteja työelämään ja pääsivät verkostoitumaan alan yritysten kanssa.

Yritykset loivat hankkeessa kontakteja alan opiskelijoihin sekä löysivät ratkaisuja kehittämistarpeisiinsa opiskelijoiden tekemien kehittämistehtävien ja toimeksiantojen kautta. Lisäksi yritykset tutustuivat korkeakouluissa käytettäviin opetusmenetelmiin ja osallistuivat korkeakoulujen opetuksen kehittämiseen. Hankkeessa laadittiin korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tueksi esite, jossa kuvataan korkeakoulujen palveluita sekä korkeakoulujen ja yritysten välisiä yhteistyömuotoja hankkeessa toteutettujen esimerkkien avulla.

Hankkeen toimenpiteisiin, kokemuksiin ja hyviin käytäntöihin perustuen luotiin Avoimet työelämäläheiset osaamispolut –toimintamalli, joka kuvaa opiskelijan osaamispolkua työelämäläheisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa ohjauksen tukemana. Malliin on kirjattu opiskelijan, koulutusorganisaation ja opetushenkilöstön sekä työelämän rooleja ja vastuita työelämäläheisessä opiskelussa ja osaamisen kehittämisessä. Keskeistä mallissa on opiskelijalähtöisyys. Hankkeen toteutusta ja tuloksia on kuvattu tarkemmin julkaisussa Työelämäläheiset osaamispolut. Kokemuksia työelämäläheisestä opiskelusta avoimissa korkeakouluissa (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-226-6).

LISÄTIETOA

Niina Riihiniemi, Projektipäällikkö
niina.riihiniemiharmaasähköposti.jpg
p. 040 656 5127

Jonna Löf, Projektisuunnittelija
 jonna.lofharmaasähköposti.jpg
p. 040 708 0724

Merija Timonen, Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
p. 040 777 7352