Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

yhteistyö rikastuttaa

Lapin AMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on monialaista ja laajuudeltaan maamme ammattikorkeakoulujen kärkeä. TKI on kytketty tiiviisti opetukseen.

Lapin AMK on kumppani kaikille, jotka haluavat kehittyä, oppia ja saavuttaa uutta.

Pohjoisuudelle on kysyntää muuallakin.

Fokuksessa nyt
Arktinen olosuhde- ja rajaosaaminen

Arktinen olosuhdeosaaminen on kokonaisvaltaista olosuhteiden hallintaa ja niiden hyödyntämistä. Olosuhdeosaamiseen liittyy vahvasti toimintaympäristö ja luonnonolosuhteet. On tärkeää, että ihmiset, koneet, laitteet, yritykset, infrastruktuuri ja koko yhteiskunta osaavat toimia haasteellisessa ja luonnonoloiltaan vaihtelevissa toimintaympäristössä tehokkaasti ja turvallisesti.

Pitkät etäisyydet ja harva asutus asettavat alueella omat haasteensa. Lapin ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan kehittämistä ja kärkeä asemoidaan pohjoiseen sijaintiin liittyviin erityisiin olosuhteisiin ja raja-alueiden yhteistyöhön. Arktisissa olosuhteissa menestyminen ja olosuhteiden sekä verkostojen hyödyntäminen ovat osaamisen ydintä. Verkostomaisella ja monialaisella toiminnan voidaan saavuttaa innovatiivisia ratkaisuja monitasoisiin ongelmiin, tehostaa toimintaa ja kehittää toiminnan / palveluiden laatua.

Arktisten olosuhteiden, ympäristön ja luonnon hyödyntäminen

Arktisten olosuhteiden, ympäristön ja luonnonvarojen hyödyntäminen on suuri mahdollisuus ja se edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Lapin ammattikorkeakoulun olosuhdeosaamisen keskiössä on ympäristön ja eri olosuhteiden vaikutusten ymmärtäminen toimittaessa arktisessa toimintaympäristössä.

Vahva arktinen osaaminen perustuu alueen olosuhteiden tuntemukseen. Luonnonolosuhteet ja vuodenaikojen vaihtelut on javascript:void(0);huomioitava kaikessa toiminnassa ja hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Luonnonolosuhteiden muutokset korostuvat arktisilla alueilla ilmastonmuutosten myötä. Lapin ammattikorkeakoulun arktisen olosuhdeosaamisen läpileikkaavia teemoja ovat digitaalisuus ja kiertotalous.

Biotalous, kiertotalous ja sivuvirrat

Luonnonvarojen jalostusasteen nostaminen kestävästi kaikilla toimialoilla on ydinkysymys Lapin elinvoimaisuudelle.  Lapille keskeisiä ovat 

• bioenergian kilpailukyvyn edistäminen,
• uusiutuvan energian käyttö,
• lähi- ja luomuruoan käytön lisääminen,
• jatkojalostuksen kasvattaminen ja
• alueellisten arvoketjujen vahvistaminen.


Lisäksi Lapissa käynnistetään hajautetun energiantuotannon uusien mallien pilotointeja.


Kiertotalouden näkökulmasta teollisuuden tuotannosta suurin osa perustuu Lapista saataviin raaka-aineisiin, mutta kulutus tapahtuu ulkomailla. Lapissa on tärkeää keskittyä teollisuuden sivuvirtoihin liittyvään toimintaan ja osaamisen kehittämiseen.

Uudet kiertotalouden liiketoimintamallit, luonnonvaroihin perustuvien aineettomien arvojen ja niihin perustuvien palvelujen merkitys kasvaa.

Kemin Kierto- ja biotalouskeskus on valtakunnallinen pilotti ja suunnannäyttäjä. Keskuksessa ovat mukana ammattikorkeakoulun lisäksi Kemin Digipolis Oy ja Kemin kaupunki.

Lue lisää: Bio- ja kiertotalous Lapin AMKissa

Digitalisaation kehittäminen ja sovellukset
Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Lapissa älykkäät palveluratkaisut ovat tärkeitä palveluiden saatavuuden ja tasa-arvoisuuden turvaamiseksi. Digitalisaatio tarkoittaa sekä toimintatapojen uudistamista että palveluiden sähköistämistä, ja se edellyttää asioiden tekemistä ennakkoluulottomasti uudella tavalla.  


Digitalisaatio on väline älykkäiden ratkaisujen tuottamiseen. Se yhdistää ihmisiä toisiinsa ja helpottaa vuorovaikutusta heidän välillään ja mahdollistaa palvelujen paremman laadun. Se myös luo uutta työtä ja uusia työpaikkoja.


AMKissa digitalisaatiota edistetään erityisesti näillä toimilla:


• Digitalisaation soveltaminen palvelu- ja tuotekehitykseen
• Virtuaalikampuksen kehittäminen
• Tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöjen digitalisointi
• Simulaatiopedagogiikan kehittäminen

Green Care
Lapin luonto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää ja tuotteistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviksi palveluiksi tai kehittää tukemaan kokonaisvaltaista kuntoutumista.  

Monialaisen palvelutuotannon taustalla ovat luonnonvarat ja -olosuhteet, ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus. Näiden hyödyntäminen tavoitteellisesti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti ovat osoittaneet, että luonnolla on monipuolisia ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Lapin AMKissa tarjotaan Green Care asiantuntija-, kehitys- ja koulutuspalveluita alueen elinkeino- ja yritystoiminnan tueksi.

Lue lisää: GreenCare@LapinAMK

Kaivos- ja teollisuuspalvelut ja kaivostoiminnan turvallisuus
Lapin runsaat uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat ovat synnyttäneet vahvoja tuotantoyksiköitä (kaivos, teräs, paperi, kartonki, sellu, mekaaninen puu, energia), jotka työllistävät suoraan tuhansia ihmisiä.  Teollisuuspalveluyritykset ovat vieläkin merkittävämpi työllistäjä.


Lapin AMKin TKI-toiminnassa painotus on kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeissä kärkiosaamisissa  


•    optinen mittaustekniikka
•    materiaalitekniikka
•    mineralogia
•    käynnissäpito ja
•    ICTolosuhdeosaaminen,


joita soveltamalla yritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa, tuotteitaan, palveluitaan ja uusia liiketoimintamalleja.


Kyky vastata alueella toimivien maailmanluokan yritysten vaatimuksiin mahdollistaa myös viennin ja sen kasvun.


Samalla teollisuus on globaalisti siirtymässä tuotteiden ostosta palveluiden ostoon, jolloin tuotteen elinkaaren hallinta on myyjän vastuulla. Tältä osin toiminta kytkeytyy tiiviisti kiertotalouteen.


Turvallisuus arktisessa kaivostoiminnassa merkitsee herkkien luonnonolosuhteiden huomioimista, vastuullisuuden korostumista ja koko arvoketjun, ml. alihankkijoiden työhyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamista.

Matkailun turvallisuus
Matkailu Lapissa tapahtuu arktisissa olosuhteissa ja sen erityisyys pohjautuu vahvasti talveen ja arktisiin olosuhteisiin. Arktisuus on yksi matkailun vetovoimatekijöistä.  

Arktisuus merkitsee erityisolosuhteita, jotka edellyttävät turvallisuuden erityistä huomioimista matkailupalveluissa. Matkailun turvallisuudesta on myös tullut osa yritysten laatua ja se on noussut niiden kilpailukykytekijäksi.
Startup-yrittäjyys ja yritystoiminnan tukeminen
Pk-yritystoiminnan merkitys Lapille on suuri sekä työllistäjänä että tuotteiden ja palvelujen tarjoajana. Lapissa eläköityy lähivuosina suuri määrä yrittäjiä ja olemassa oleviin toimiviin yrityksiin tarvitaan jatkajia. Samalla tarvitaan uutta yritystoimintaa.

Opiskelijoiden omaehtoinen yrittäjyysaktiivisuus tunnistetaan AMKissa, ja sitä tuetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi opiskelijoiden yrittäjyysyhteisön kanssa tehtävää yhteistyötä ja osallistamista. Liikeideoiden kehittämistä ja yritystoiminnan aloittamista aktivoidaan yhdessä yrittäjien ja yritysten kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Toisaalta AMK tukee monin tavoin alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja niiden liiketoimintaa.

Muovaamme, teemme ja innostumme. Valitsemme ne välineet, jotka toimivat meille parhaiten.

Ota yhteyttä

Kehittämispäällikkö, Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut
Eija Jumisko
p. +358 40 662 4883
eija.jumiskoLapin AMK sähköposti

Kehittämispäällikkö, Arktiset luonnonvarat ja talous
Kenneth Karlsson
p. +358 40 726 6871
kenneth.karlssonLapin AMK sähköposti

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK