kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Toimeksiannot opiskelijoille

Etsitkö osaajaa yrityksellesi?

Löydät Lapin ammattikorkeakoulun kautta osaavia ja innostuneita suomen- tai englanninkielisiä opiskelijoita harjoittelijaksi tai pidempään työsuhteeseen. Voit myös kehittää yrityksesi toimintaa opinnäytetöiden tai opiskelijoiden kehittämisprojektien toimeksiantajana. Jätä ilmoitus avoimesta harjoittelu- tai työpaikasta, opinnäytetyöaiheesta tai kehittämisprojekti-ideasta opiskelijoiden Tuudo-sovellukseen!

Tuudo-ilmoituksen tekeminen on yrityksille maksutonta, mutta vaatii yrityksen rekisteröitymisen palveluun.

Rekisteröitymällä Tuudoon yritykset voivat myös:

 • Päivittää ilmoitusta ja paikan täyttyessä poistaa ilmoituksen itse
 • Muokata yrityksen tietoja sekä lisätä logoja, kuvia ja PDF-tiedostoja
 • Ilmoitus poistuu automaattisesti hakuajan päätyttyä

logo
Jätä ilmoituksesi Tuudo-sovellukseen 

Julkaisemme ilmoituksesi opiskelijoiden sisäisessä verkkopalvelussa, jossa opiskelijat voivat vapaasti selata vapaana olevia harjoittelu- tai työpaikkoja. Terveys- ja sosiaalialan harjoittelupaikat välitetään ammattikorkeakoulujen yhteisen Jobiili-palvelun kautta.

AMK-opiskelijat harjoittelijoina

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen aidossa työympäristössä.


Harjoittelun aikana opiskelija saa käytännön kokemusta ja kartuttaa omaa ammattitaitoaan. Harjoittelija voi tuoda myös uusia näkökulmia yrityksen toimintaan ja hyödyttää näin myös työnantajaa. Kansainvälisessä koulutusohjelmassa opiskeleva ulkomaalainen harjoittelija tuo mukanaan toisen maan työkulttuuria ja vaikuttaa yritykseen myönteisesti myös parantamalla suomalaisten valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä. Työnantajalle harjoittelu antaa mahdollisuuden saada osaavia harjoittelijoita myös määräaikaisiin työsuhteisiin.

Harjoittelun pituus ja suoritusaika vaihtelevat ja usein se voidaan alasta riippuen aloittaa joustavasti. Harjoittelujakson pituus kestää yleensä kokopäivätyönä kahdesta ja puolesta kuukaudesta viiteen kuukauteen tai osa-aikaisena 400-800 tuntia. Joissain koulutuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelut kesäaikana, jolloin harjoittelujaksosta voidaan muodostaa määräaikainen työsuhde kesätyön tapaan. Harjoittelujaksolle määritellään osaamistavoitteet ja siitä sovitaan ammattikorkeakoulun ja työnantajan välisellä kirjallisella sopimuksella. Jos harjoittelusta maksetaan palkkaa, on kyseessä työsuhde, jolloin harjoittelija kuuluu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Palkattomassa harjoittelussa harjoittelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Mikäli sinulla on lisää kysyttävää, käänny alan harjoittelun ohjaajan puoleen

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Toimeksiannot-opiskelijoille/Harjoittelun-yhteyshenkilot
Opinnäytetyöt
Voit kehittää yrityksesi toimintaa opinnäytetyön pohjalta. Opinnäytetyöt ovat usein toimeksiantoina tehtäviä projekteja tai tutkimuksia, jossa opiskelija soveltaa oman ammattialansa teoriaa ja työmenetelmiä käytäntöön. Parhaimmillaan opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa, joka palvelee yritystäsi käytännön haasteiden ratkaisemisessa tai uusien ratkaisujen kehittämisessä.

Ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus ja vastaa noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyössä paneudutaan vaativien asiantuntijuutta edellyttävien ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Laajuudeltaan opinnäytetyö on 30 opintopistettä, joka vastaa noin puolen vuoden täysipäiväistä työskentelyä.

Opinnäytetyöstä ei ole välttämätöntä maksaa palkkiota, mutta palkkio toimii usein hyvänä kannustimena vaativaan tehtävään.
Kehittämistehtävä tai projekti
Kehitä yrityksesi toimintaa opiskelijaprojektin kautta. Kehittämistehtävän / projektin lähtökohdat pohjautuvat yrityksesi tarpeisiin. Kehittämiskohteita voivat olla esim. myyntiin ja markkinointiin, esimiestyöhön, johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, palveluprosesseihin, liiketoimintamalleihin tai tuotekehitystyöhön liittyviä.

Kehittämistehtävät / projektit voivat olla monialaisia ja voivat kattaa erilaisia toimeksiantoja, kuten projekteja, opinnäytetöitä ja / harjoittelua.
Näin laadit hyvän ilmoituksen
Otsikoi selkeästi
 • Selkeä otsikointi herättää kiinnostuksen hakijoissa. Tehtävän työnimike kannattaa sisällyttää otsikkoon, jotta se tavoittaa oikeat henkilöt.
 • Sisällytä otsikkoon myös tehtävän tyyppi, esim. harjoittelu tai opinnäytetyöaihe.
 • Jos on kyse palkattomasta harjoittelusta, kannattaa se ilmaista ilmoituksessa selkeästi.
Kerro keskeisimmät työtehtävät

Kerro mille ajalle haette osaajaa, mikä on toivottu aloitusajankohta sekä missä työpaikka sijaitsee

 

 • Työnimikkeen sisältämät työtehtävät vaihtelevat yrityksittäin, joten kuvaa tarjolla olevaa työtehtävää selkesäti ja kattavasti. Kuvaa myös mahdollisia tehtävälle asetettuja tavoitteita, jotta hakija ymmärtää tehtäviä ja omaa rooliaan paremmin. Kannattaa myös mainita, mitä opiskelija saa kyseisestä harjoittelupaikasta.
 • Kuvaa millaisia taitoja, koulutustaustaa tai muita vaatimuksia odotat hakijalta.
  Listaa ilmoitukseen keskeiset asiat, niin hakija osaa kohdentaa hakemuksen oikein.
 • Tuo selkeästi ilmi, mitkä ovat pakollisia vaatimuksia ja mitkä ovat plussaa, mutta eivät ole varsinaisia vaatimuksia. Opiskelijat ottavat vaatimukset usein kirjaimellisesti ja jättävät silloin hakematta tehtävää, jos kokevat, etteivät täytä kaikkia vaatimuksia.
Kuvaa työpaikan mahdolliset etuudet ja lisäarvo hakijalle
Mikäli yrityksesi tarjoaa etuja hakijalle, kannattaa ne sisällyttää hakemukseen. Ne nostavat kiinnostusta hakijoiden keskuudessa. Tuo esille miksi kannattaisi hakea juuri tätä tehtävää ja teidän yritykseen.
Lisää lyhyt kuvaus yrityksestä ja sen toiminnasta
Kerro lyhyesti, millainen yrityksesi on työpaikkana ja -ympäristönä.
Kuvaa miten haku tapahtuu ja hakuun liittyvät yhteyshenkilöt
Kerro hakijalle, miten haku tapahtuu ja keneltä hakija voi kysyä lisätietoja. Ilman yhteystietoja tai toimivaa linkkiä esim. yhteydenottolomakkeeseen tms. ilmoituksia ei voida julkaista.