kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Toimeksiannot opiskelijoille

OPISKELIJAT TYÖN TEKIJÖINÄ

Opiskelu ja oppiminen aidoissa työelämän toimintaympäristöissä, aitojen työelämän tilanteiden parissa on opiskelijalle tärkeää. Samalla he voivat edistää yrityksen tai muun yhteisön toimintaa.

Tarjoa opiskelijoille aitoja oppimistilanteita:

• ammattitaitoa edistävä harjoittelu
• kehittämistehtävä tai projektin aihe (ks. kehittämisympäristöt)
• opinnäytetyön aihe

AMK-opiskelijat harjoittelijoina

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Harjoittelu on opiskelijalle tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana ammattialaan ja työelämään liittyvä osaaminen kehittyy. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden osallistua alan kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja analysoimiseen.

Työnantajalle harjoittelu antaa mahdollisuuden saada osaavia harjoittelijoita määräaikaisiin työsuhteisiin.

Harjoittelija voi avata uusia näkymiä organisaation toiminnan kehittämiseen tarkastellessaan sitä tuoreesti, ulkopuolisen näkökulmasta. Englanninkielisissä koulutusohjelmassa opiskeleva ulkomaalainen harjoittelija tuo mukanaan toisen maan työkulttuuria ja vaikuttaa yritykseen myönteisesti myös parantamalla suomalaisten valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä.

Harjoittelujaksolle määritellään osaamistavoitteet ja siitä sovitaan ammattikorkeakoulun ja työnantajan välisellä kirjallisella sopimuksella. Jos harjoittelusta maksetaan palkkaa, on kyseessä työsuhde, jolloin harjoittelija kuuluu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Palkattomassa harjoittelussa harjoittelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Harjoittelun pituus ja suoritusaika vaihtelevat eri aloilla.

Jobiili.fi palvelee työnantajaa verkossa. Jobstep on ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen ja maksuton työnvälitys- ja tietopalvelu, jossa työnantaja voi selata opiskelijoiden sähköisiä CV:itä sekä tarjota erilaisia työpaikkoja vastavalmistuneille ja harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyön aiheita opiskelijoille.

Avoin työpaikkailmoitus voi olla järjestelmässä 6 kuukauden ajan. Opiskelijoiden CV:t ovat järjestelmässä enintään kuukauden vanhoja. Ensimmäisellä käyttökerralla työnantajan tulee rekisteröityä jobstepin käyttäjäksi ja valita samalla yhteysammattikorkeakouluksi esim. Lapin ammattikorkeakoulu. Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi keksiä itse. Tämän jälkeen voidaan kirjautua käyttäjäksi.

Kun haluat tarjota harjoittelupaikkaa, ota yhteyttä harjoittelun yhteyshenkilöihin tai lähetä ilmoitus sähköisesti:

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyö palvelee työelämän kehittämistarpeita ja vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi, jossa opiskelija soveltaa oman ammattialansa teoriaa ja työmenetelmiä käytäntöön. Ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus.

Opinnäytetyön tuotos vaihtelee koulutusalasta ja aiheesta riippuen. Se voi olla

  • tutkielma
  • uusi tai entistä parempi työtapa
  • tuote
  • menetelmä
  • tapahtuma
  • taiteellinen työ
  • kehittämissuunnitelma
  • muu suunnitelma
  • alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen tai
  • teoreettinen opinnäytetyö.

 

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyössä sovelletaan tutkimustietoa ja käytetään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen vaativassa asiantuntijatyössä. Laajuudeltaan opinnäytetyö on 30 opintopistettä.

Opiskelija hankkii opinnäytetyönsä aiheen itse tai elinkeinoelämä ja muut yhteistyötahot tilaavat työn ammattikorkeakoululta.

Ammattikorkeakoulussa tehtyihin opinnäytetöihin voi tutustua Theseus-tietokannassa.

Demola Lapland

Demola Lapland on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen innovaatioalusta. Demolassa yritykset ja organisaatiot voivat kehittää uusia palvelu- ja tuotekonsepteja ja kokeilla ideoitaan.

Tuotekehitysprojekteissa hyödynnämme molempien korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstön monialaista osaamista yhteiskehittämisen menetelmin.

Demola on osa Lapin ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa. Yrityksiltä ja organisaatioilta tulevissa toimeksiannoissa keskitytään uusien ilmiöiden ja kontekstien tutkimiseen. Projektien aiheet voivat liittyä esimerkiksi matkailuun, teknologiaan, terveydenhuoltoon, koulutukseen tai kulttuuriin.

Demola koostaa opiskelijoista monialaisen ja monikulttuurisen tiimin työskentelemään yhdessä toimeksiantajaorganisaation edustajan kanssa. Lopputuloksena on konsepti, demo tai prototyyppi.

Toimintakielemme on englanti, mikä mahdollistaa myös vaihto-opiskelijoiden asiantuntemuksen hyödyntämisen projekteissa.

demola-illustration.jpg

 

Demola Lapland on osa kansainvälistä Demola-verkostoa. Suomessa kehitetty innovaatioalusta toimii tällä hetkellä 15 eri maassa ja 29 kaupungissa ja uusia Demoloita on luvassa lähitulevaisuudessa. Verkosto tarjoaa Demolan asiakasorganisaatioille mahdollisuuden hyödyntää toisten korkeakoulujen ja alueiden osaamista osana yhteistyötä.

Lue lisää Demolasta: lapland.demola.net

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK