kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Toimeksiannot opiskelijoille

tuoretta osaamista työpaikallenne!

Löydät meiltä osaavia ja innostuneita suomen- tai englanninkielisiä opiskelijoita harjoittelijoiksi tai pidempään työsuhteeseen.

Voit myös kehittää yrityksesi toimintaa opinnäytetöiden tai opiskelijoiden kehittämisprojektien toimeksiantajana.

Rekrytoi opiskelija!

Jätä ilmoitus avoimesta

  • harjoittelupaikasta,
  • työpaikasta,
  • opinnäytetyöaiheesta tai
  • kehittämisprojekti-ideasta

opiskelijoiden Tuudo-sovellukseen.


Tuudo-ilmoituksen tekeminen on maksutonta, mutta vaatii ensimmäisellä kerralla rekisteröitymisen. Kesäloman vuoksi heinäkuun aikana jätetyt ilmoitukset hyväksytään elokuun alussa.Terveys- ja sosiaalialan harjoittelupaikat välitetään ammattikorkeakoulujen yhteisen Jobiili-palvelun kautta.

Katso ohje-videolta, miten perustat työnantajatilin Tuudoon

 

Kun olet rekisteröitynyt, voit luoda ilmoituksen. Katso video.

 

Yritysten rekisteröitymisiä ja ilmoituksia julkaistaan yleensä päivittäin, mutta loma-aikoina julkaisemisessa voi olla viivettä.

AMK-opiskelijat harjoittelijoina

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen aidossa työympäristössä.

Harjoittelun aikana opiskelija saa käytännön kokemusta ja kartuttaa omaa ammattitaitoaan. Harjoittelija voi tuoda myös uusia näkökulmia yrityksen toimintaan ja hyödyttää näin myös työnantajaa. Kansainvälisessä koulutusohjelmassa opiskeleva ulkomaalainen harjoittelija tuo mukanaan toisen maan työkulttuuria ja vaikuttaa yritykseen myönteisesti myös parantamalla suomalaisten valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa työyhteisöissä. Työnantajalle harjoittelu antaa mahdollisuuden saada osaavia harjoittelijoita myös määräaikaisiin työsuhteisiin.

Harjoittelun pituus ja suoritusaika vaihtelevat ja usein se voidaan alasta riippuen aloittaa joustavasti. Harjoittelujakson pituus kestää yleensä kokopäivätyönä kahdesta ja puolesta kuukaudesta viiteen kuukauteen tai osa-aikaisena 400-800 tuntia. Joissain koulutuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelut kesäaikana, jolloin harjoittelujaksosta voidaan muodostaa määräaikainen työsuhde kesätyön tapaan.

Harjoittelujaksolle määritellään osaamistavoitteet ja siitä sovitaan ammattikorkeakoulun ja työnantajan välisellä kirjallisella sopimuksella. Jos harjoittelusta maksetaan palkkaa, on kyseessä työsuhde, jolloin harjoittelija kuuluu työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Palkattomassa harjoittelussa harjoittelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Mikäli sinulla on kysyttävää, käänny harjoittelun ohjaajien puoleen.

Opinnäytetoimeksiannot

Opinnäytetyöt ovat usein toimeksiantoina tehtäviä projekteja tai tutkimuksia, jossa opiskelija soveltaa oman ammattialansa teoriaa ja työmenetelmiä käytäntöön. Parhaimmillaan opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa, joka palvelee yritystäsi käytännön haasteiden ratkaisemisessa tai uusien ratkaisujen kehittämisessä.

Ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus ja vastaa noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyössä paneudutaan vaativien asiantuntijuutta edellyttävien ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Laajuudeltaan opinnäytetyö on 30 opintopistettä, joka vastaa noin puolen vuoden täysipäiväistä työskentelyä.

Opinnäytetyöstä ei ole välttämätöntä maksaa palkkiota, mutta palkkio toimii usein hyvänä kannustimena vaativaan tehtävään.

Rekrytoi opinnäytetyöntekijä Tuudossa. Ohje on ylempänä tällä sivulla.

Kehittämistehtävä tai projekti

Kehitä yrityksesi toimintaa opiskelijaprojektin kautta. Kehittämistehtävän tai -projektin lähtökohdat pohjautuvat yrityksesi tarpeisiin. Kehittämiskohteita voivat olla esim. myyntiin ja markkinointiin, esimiestyöhön, johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, palveluprosesseihin, liiketoimintamalleihin tai tuotekehitystyöhön liittyviä.

Kehittämistehtävät tai projektit voivat olla monialaisia ja ne voivat kattaa erilaisia toimeksiantoja, kuten projekteja, opinnäytetöitä ja harjoittelua.

Ilmoita kehittämistehtäväideasta Tuudossa. Ohje on ylempänä tällä sivulla. Liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä toimeksiantoja voit jättää myös Bridge-palvelussa.