kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Täydennyskoulutus
 

Uutta suuntaa matkailuun – osaamisen kehittäminen ja äkillisiin muutoksiin vastaaminen Utsjoella koulutuspilotti

 


Ajankohta

                     

15.3. - 26.4.2022

Laajuus

 

16 pv

Kemi

  Rovaniemi
Hinta

-              

Kouluttaja


       
Ilmoittautuminen

 

13.2.2022 mennessä

Tornio
   
   

Paikka

Utsjoki, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutukseen valituille

Toimipiste- ja
majoittuminen    

Utsjoki

Perustiedot

Poikkeusolosuhteiden Utsjoelle luomiin koulutustarpeisiin suunnatun koulutuspilotin tavoitteena on tukea osallistujia osaamisen kehittämisessä muuttuvaan tilanteeseen ja osaamistarpeeseen vastaavaksi. Pilotilla tuetaan myös Utsjoen matkailuyrityksiä poikkeusolojen sekä Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen aiheuttamissa haasteissa. Kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat ja Utsjoen matkailuyrittäjät.

Koulutuspilotissa keskitytään kohderyhmien tunnistamiseen, kulttuurisensitiivisyyteen palvelujen tuottamisessa sekä palvelumuotoiluun.  Koulutuspilotin aikana työstetään portfoliomuotoinen kehittämistehtävä joko olemassa olevaan yritykseen tai vaihtoehtoisesti kehitetään omia valmiuksia uuden palvelun tai tuotteen muotoilussa. Koulutus sisältää yhteensä kuusi (6) kontaktipäivää Utsjoella sekä 10 päivää itsenäistä työskentelyä.

• MODUULI 1: ti 15.3.2022 klo 9-16
Orientaatio ja toimintaympäristö muutoksessa

Tunnistetaan omat sekä alueen vahvuudet ja verkostot uudessa tilanteessa. Asemoidaan oma toiminta ja palvelut osaksi aluetta ja palveluverkostoa.

• MODUULI 2: ti 29.3. – ke 30.3.2022 klo 9-16
Kulttuurisensitiivinen matkailu

Tuodaan esiin kulttuurisensitiivisen matkailun erityispiirteitä ja huomion kohteita erityisesti saamelaiskulttuurin kannalta.

• MODUULI 3:  ti 5.4. - ke 6.4.2022 klo 9-16
Kohderyhmästä ideaksi ja eteenpäin

Määritetään yrityksen ja yritysverkoston asiakaskohderyhmät, joille valitaan jatkotyöstettäväksi tuote tai palvelu.

Tuoteidea laadukkaaksi ja turvalliseksi asiakaskokemukseksi 

Idea tai tuote viedään eteenpäin asiakaskokemukseksi. Tutustutaan erilaisiin asiakaslähtöisiin ja asiakaskokemusta hyödyntäviin menetelmiin sekä asiakaspolkutyökaluihin.

• MODUULI 5: ti 26.4.2022 klo 9-12
Päätöswebinaari 

Koulutuksen aikana kehitetyt tuotteet ja palvelut esitellään ja myydään muille.

Itsenäisen opiskelun päivät selviävät koulutuksen alussa. Koulutuksen hakunumero on 701090.

Lisätietoa ja hakeutuminen koulutukseen TE-toimiston sivuilta

Koulutuksen järjestäjinä toimivat Lapin ammattikorkeakoulu/Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) ja Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK).

Liitetiedostot

Utsjoki esite.pdf

Lisätiedot

Mirva Tapaninen

mirva.tapaninenLapin AMK sähköposti harmaa