kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Täydennyskoulutus
 

UUSI - RAI-kouluttajakoulutus, 5 op

 


Ajankohta

                     

5.9.-9.11.2022

Laajuus

 

5 op

Kemi  Rovaniemi
Hinta

490 € + alv 24%              

Kouluttaja


       
Ilmoittautuminen

 

20.5.2022-5.8.2022

Tornio
   
   

PaikkaToimipiste- ja
majoittuminen    

Verkko-opinnot

Perustiedot

Lapin ammattikorkeakoulu järjestää RAI-kouluttajakoulutuksen.  

RAI-kouluttajakoulutuksella vahvistetaan ikääntyneiden palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointiosaamista. RAI-kouluttajakoulutuksen suorittaneet RAI-kouluttajat kouluttavat omissa organisaatiossaan henkilöstöä tekemään RAI-arviointeja järjestelmällisesti ja laadukkaasti sekä käyttämään RAI-arviointitietoa iäkkään asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelussa.

Kohderyhmä

Ikääntyvien palveluita järjestävien organisaatioiden henkilöstö.  

Koulutukseen hakija sopii hakuvaiheessa esihenkilönsä kanssa koulutukseen osallistumisesta, ajankäytöstä ja esihenkilön tuesta koko koulutuksen ajan.  

Koulutukseen osallistumiseen ei tarvita aikaisempaa kokemusta RAI-arvioinnin tekemisestä, sillä koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista.  
 
Kouluttajakoulutuksen osallistujilla tulee olla ammattialansa mukaiset perustiedot iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista. Osallistuja voi olla esimerkiksi lähihoitaja, sairaanhoitaja, geronomi, terapeutti, osastonhoitaja tai yksikön tiiminvetäjä. Oleellista on halu kouluttaa ja ohjata muita sekä innostunut ote kehittämiseen ja RAI-välineistön käyttöön omassa työyhteisössä. 
 
Jotta koulutuksen suorittaminen on mahdollista, osallistujan organisaation tulee tehdä RAI-alilisenssisopimus THL:n kanssa. Sopimus on maksuton ja mahdollistaa RAI-välineistön ja -materiaalin käytön. Osallistujien on tärkeää päästä tutustumaan materiaaliin jo ennen koulutuksen alkua.  Lisää tietoa alilisenssisopimuksesta ja sen tekemisestä löytyy THL:n sivuilta: Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön - THL
 
Osallistujien tulee suorittaa ennen koulutuksen alkua RAI-verkkokoulu. Verkkokouluun rekisteröidytään ja kirjaudutaan THL:n sivuilta: RAI-osaamisen tuki - THL.

Sisältö

Koulutuksen sisältö on THL:n RAI-kouluttajakoulutuksen mukainen.   
Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää (Teams-etäyhteydellä), itsenäistä opiskelua, tehtäviä sekä työssäoppimista. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 3 kuukautta ja on laajuudeltaan 5 op. 

  • THL:n RAI-verkkokoulun kurssit: RAI-välineistö ja RAI-arviointi
  • RAI-arvioinnin periaatteet ja toteutus
  • Omat RAI-harjoitusarvioinnit ja niistä tehtyjen yhteenvetojen läpikäynti 
  • RAI-tiedon hyödyntäminen hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelussa 
  • Oman RAI-harjoituskoulutuksen järjestäminen omassa organisaatiossa ja niistä tehtyjen yhteenvetojen läpikäynti 
  • Kouluttamis- ja ohjaustaitojen vahvistaminen 

Kouluttajat 

Anniina Tohmola, lehtori, TtT  
Tanja Marjanen-Korkala, tuntiopettaja, geronomi (YAMK) 

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Teams -yhteydellä. Koulutuspäivät (klo 9–16) ovat  

5.9.2022,  
27.9.2022 ja  
9.11.2022. 

Lisäksi on mahdollisuus sparraustunteihin, joita järjestetään kaksi kertaa Teams’ssa:  
19.9.2022 klo 13–15 ja 20.10.2022 klo 13–15. 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin, koulutukseen kuuluvien tehtävien tekemistä ja harjoituskoulutuksen toteuttamista omassa organisaatiossa. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen. 
 

Hinta

Koulutuksen hinta on 490 € (+ alv 24 %). 


Opiskelijavalinta


Koulutusryhmään otetaan enintään 28 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 16.  

Koulutuksiin valituille ilmoitetaan koulutuspaikasta sähköpostilla 9.8.2022. Sähköpostin mukana toimitetaan myös infokirje, jossa on tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä ohjeet ennen ensimmäistä koulutuspäivää suoritettavaan ennakkotehtävään. 

 
Ilmoittautuminen
 
 Ilmoittautuminen alkaa 20.5.2022 ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tästä. Ilmoittautumisaika päättyy 5.8.2022.

Liitetiedostot

Lisätiedot

Anniina Tohmola 
Tanja Marjanen-Korkala 

sähköposti: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi