kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Palvelut

Konenäköjärjestelmäkehitys

Konenäköjärjestelmäkehityspalvelulla määritellään, suunnitellaan, toteutetaan ja testataan konenäköjärjestelmiä.

Konenäköjärjestelmän avulla on mahdollista mm. tehostaa tuotantoa, valvoa tuotteesi laatua, tehdä ennakoivaa kunnossapitoa ja parantaa tällä tavoin yrityksesi tulosta.

Konenäköjärjestelmäkehityspalvelulla määritellään, suunnitellaan, toteutetaan ja testataan konenäköjärjestelmä asiakkaan määrittelemään sovelluskohteeseen.

Sovellukset voidaan ratkaista perinteisillä konenäön kameroilla, lämpökameroilla tai digitaalisella röntgenläpivalaisutekniikalla. Sovellustyyppejä voivat olla esimerkiksi kohteiden tunnistus, laaduntarkastus, 2D- tai 3D-mittaaminen.

Konenäköjärjestelmä kehitetään prototyyppiasteelle, jonka jälkeen järjestelmän viimeistely, käyttö, huolto ja ylläpito tuotannollisissa olosuhteissa tai järjestelmän tuotteistaminen on asiakkaan vastuulla. Prototyyppijärjestelmän toiminta testataan ja todennetaan ennalta määritettyjen testijaksojen avulla asiakkaan tarpeiden mukaisesti joko laboratoriossa tai asiakkaan omissa tiloissa.

Konenäön esiselvitys

Onko tuotannossa kohteita, johon kaipaat automaattista mittausta, tarkistusta tai ohjausta?
Haluatko varmuuden konenäön soveltuvuudesta mittausmenetelmäksi?

Esiselvityksessä selvitetään konenäön soveltuvuutta asiakkaan sovelluksen ratkaisuun. Tuloksena saadaan ehdotus sovelluksen ratkaisumahdollisuuksista konenäkötekniikkaa hyödyntäen.

Esiselvityksissä selvitetään konenäön soveltuvuutta asiakkaan sovelluksen ratkaisuun. Esiselvitys voi sisältää asiakkaan luona tai laboratoriossa suoritettavia kuvaustestejä kohteelle ja alustavien kuvankäsittelymenetelmien määrittelyt tai testaukset. Tuloksena saadaan ehdotus sovelluksen ratkaisumahdollisuuksista konenäkötekniikkaa hyödyntäen. Arvio sisältää sovelluksen ratkaisuun tarvittavien laitteiden ja menetelmien määrityksen. Lisäksi esiselvityksen aikana voidaan kartoittaa sovelluksen toteuttamiseen tarvittavat kumppanit. Tyypillisesti esiselvitys on kestoltaan noin 1-2 viikon mittainen.

Lisätietoa
harri.pikkarainensähköposti.jpg