kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Lahjoitukset ja varainhankinta

Näin voit Tukea toimintaamme

 

Lapin ammattikorkeakoulu kutsuu yhteistyökumppaninsa vahvistamaan Lapin osaamispääomaa.

 • Saaduilla lahjoituksilla tuemme ammattikorkeakoulun koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
 • Stipendirahastosta tumme opiskelijoiden opintoja ja soveltavaa tutkimusta sekä heidän taiteellista tai yleishyödyllistä toimintaansa.

Lahjoittamalla Lapin AMKille lahjoitat Lapin tulevaisuudelle.

Yli 850 euron lahjoituksesta voit tehdä lahjoitusvähennyksen:

 

Kiitos tuestanne!

 

Lahjoita meille

ja sijoita Lapin tulevaisuuteen.

Lapin ammattikorkeakoulu kutsuu lappilaiset ja Lapissa toimivat yritykset, julkiset organisaatiot ja yhteisöt vahvistamaan Lapin osaamispääomaa.

Lappiin investoidaan nyt voimakkaasti. Investoidaan siis myös osaamiseen.


Arktisuudesta elinvoimaa

Lapin AMK on aidosti lappilainen korkeakouluosaamisen kehittäjä ja uuden luoja. Haluamme rakentaa maakunnan ja nuortemme vahvaa tulevaisuutta yhdessä alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Arktisen toimintaympäristön vaatimuksista nousee erityisosaamista, joka yhdistyy liiketoimintamahdollisuuksiin sekä ratkaisukeskeiseen ja avoimeen toimintakulttuuriin.

Lapin AMK tutkii ja kehittää arktista olosuhdeosaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa ja tukee osaltaan uuden yritystoiminnan viriämistä Lappiin. Arktinen alue kiinnostaa ja tarjoaa potentiaalia uusille innovaatiolle ja liiketoiminnalle.

Osaamista Lappiin

Opiskelijoistamme on selvä enemmistö kotoisin Lapista ja suurin osa löytää myös ensimmäisen työpaikkansa Lapista. Valmistuvat opiskelijat työllistyvät nopeasti ja ovat kysyttyjä maakunnan rajojen ulkopuolellakin.

Ammattikorkeakouluopinnot tehdään yhä enemmän yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja opiskelijat oppivat ja toimivat aidoissa työelämän kehittämishankkeissa.

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 1000 AMK-tutkinnon suorittanutta opiskelijaa. Pidämme tärkeänä, että jokaisella on mahdollisuus opiskella uusia taitoja ja valmiuksia myös tutkinnon jälkeen.

Tunnuslukuja (2021)

 • Liikevaihto
  47,6 miljoona euroa
 • Koulutuksia

  22 AMK-koulutusta
  10 YAMK-koulutusta

 • Tutkinto-opiskelijoita
  noin 6000
 • Tutkintoja
  1039 AMK-tutkintoa
  197 YAMK-tutkintoa
 • Henkilöstöä
  429
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi
  16,8 miljoonaa euroa
Yhteydenotot
Rehtori Riitta Rissanen

riitta.rissanenLapin AMK sähköposti harmaa
p. 040 029 3545

Vastuullisuusjohtaja Hannu Gyldén
hannu.gyldenLapin AMK sähköposti harmaa
p. 040 195 5268

Uutisia lahjoituksista ja lahjoittajista
17.12.2020 12:47

Stipendejä valmistuneille joulun valmistujaisjuhlassa

Joulun virtuaalisen valmistujaisjuhlan 18.12. yhteydessä ja kunniaksi julkistamme stipendien saajien ja antajien listan. Onneksi olkoon kaikille valmistuneille ja stipendin saajille!

12.6.2020 12:00

Stipendien saajia

Kevään virtuaalisen valmistujaisjuhlan 12.6. yhteydessä ja kunniaksi julkistamme stipendien saajien ja antajien listan. Onneksi olkoon kaikille valmistuneille ja stipendin saajille!

28.5.2020 14:00

Kemijoki Oy myönsi stipendejä ansiokkaiden AMK-opinnäytetöiden tekijöille

Stipendin saivat tänä keväänä restonomi (AMK) Kaija Maunula, insinööri (AMK) Patrik Haapakoski ja agrologi (AMK) Tea Flankkila.

11.3.2019 9:00

LapIT lahjoitti Lapin AMKille 10 000 euroa

LapIT osallistui Lapin AMKin varainkeruuohjelmaan 10 000 euron lahjoituksella 30.11.2018.

21.12.2018 6:00

Agnico Eagle Finland lahjoitti Lapin AMKille 20 000 euroa

Kaivosyhtiö Agnico Eagle osallistuu Lapin ammattikorkeakoulun varainkeruuohjelmaan 20 000 euron lahjoituksella. Lahjakirja luovutettiin ammattikorkeakoululle 19.12.

20.12.2018 10:00

Lappset lahjoitti Lapin ammattikorkeakoululle

Lappset Group Oy tukee Lapin ammattikorkeakoulun varainhankintaa 5 000 euron lahjoituksella. Lahjoitus luovutetaan ammattikorkeakoululle aatonaattona 23. joulukuuta 2018 Rovaniemellä.

13.12.2018 12:20

Kenve Oy osallistuu Lapin AMKin varainkeruukampanjaan 10 000 eurolla

Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus on päättänyt tehdä 10 000 euron lahjoituksen Lapin ammattikorkeakoulun varainhankintakeräykseen.

30.11.2018 9:00

Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry. lahjoitti Lapin AMK:lle 20 000 euroa

Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry. ja sen paikalliset jäsenyritykset ovat päättäneet tukea Lapin ammattikorkeakoulua 20 000 eurolla, jotta AMK voi palvella lappilaista rakennusteollisuutta entistä paremmin.

21.11.2018 10:00

Arina lahjoitti Lapin AMK:lle 10 000 euroa

Osuuskauppa Arina osallistuu Lapin ammattikorkeakoulun varainkeruukampanjaan. Lahjakirja luovutettiin AMKille Kemin Kosmoksessa tänään.

23.8.2018 8:00

LähiTapiola lahjoitti AMKille 60 000 euroa

LähiTapiola Lappi osallistui Lapin AMKin varainkeruukampanjaan, koska yhtiö ja sen neljä tuhatta asiakasyritystä tarvitsevat ammattitaitoista lappilaista työvoimaa.

 

 

Muovaamme, teemme ja innostumme.

Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän.
Kuljemme polkuja, joilta löytyy parhaat paikat oppia.

Olemme pohjoista tekoa.

Lapin AMKin stipendirahasto

Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahasto on perustettu tukemaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoja, soveltavaa tutkimusta, taiteellista tai yleishyödyllistä toimintaa.

Rahasto

 • vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja,
 • myöntää apurahoja ja stipendejä opiskelijoiden opintoja, soveltavaa tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten (haetaan rahastolta etukäteen tulevaan tai meneillään olevaan toimintaan) sekä
 • tunnustuspalkintoja (= perinteisiä stipendejä, myönnetään jälkikäteen jostain jo tehdystä toiminnasta) opiskelijoiden tekemän tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi.

 

Rahastoon voidaan myös lahjoittajan toivomuksesta perustaa oma nimikkorahasto, jonka varoja seurataan rahastossa erikseen.

Rahaston varojen jaosta ja myöntämisen perusteista päättää Lapin ammattikorkeakoulun rehtori ammattikorkeakoulun johtoryhmän nimeämän työryhmän esityksestä. Samalla huomioidaan mahdolliset lahjoittajien asettamat ehdot varojen myöntämiselle. Mikäli lahjoittaja haluaa itse nimetä saajan, lahjoitusta ei voida käsitellä stipendirahaston kautta.

Tunnustuspalkintoja jaetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa valmistumisjuhlien yhteydessä. Apurahoja ja stipendejä esimerkiksi opinnäytetyön tekemiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan haetaan erillisten ohjeiden mukaisesti läpi lukuvuoden.

Apurahan, stipendin tai tunnustuspalkinnon antajan eli Lapin ammattikorkeakoulun on ilmoitettava verohallinnolle kaikki apurahat, stipendit sekä tunnustuspalkinnot, joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahaston myöntämä apuraha, stipendi tai tunnustuspalkinto on lähtökohtaisesti saajalleen verovapaata tuloa. Lapin ammattikorkeakoulu tulkitaan verotuksessa yksityiseksi tahoksi. Verohallinnon ohjeet.

Lahjoitukset

Yritykset, yhteiset ja yksityiset henkilöt voivat tehdä rahastoon lahjoituksia. Saaduista apurahalahjoituksista jää aina 10 % rahaston kartuttamiseen.

Lahjoituksia voi tehdä maksamalla lahjasumman rahaston pankkitilille, jonka tilinumeron saa rahaston yhteyshenkilöltä. Lapin ammattikorkeakoululla on myös lahjakirjan pohjalomake, jota voi käyttää lahjoituksen tekemiseen ja lisätietojen antamiseen.

Lahjoittaja saa vähentää verotuksessaan 850 euron ja sitä suuremmat tieteellistä tai taiteellista toimintaa edistävät lahjoitukset ammattikorkeakoululle, jos lahjoittaja on yhteisö, yksityinen henkilö tai kuolinpesä. Tarkemmat säännökset ovat tuloverolain 57 ja 98 a pykälissä.

Yhteydenotot
Rahaston yhteyshenkilö
Kaija Kylmälä
kaija.kylmalaharmaasähköposti.jpg
p. 040 775 8144

Postiosoite:
Lapin ammattikorkeakoulu/Stipendirahasto
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi