kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

Mining and minerals engineering education, research and development in Rovaniemi, Kemi, Kajaani =

ROKK

Kaivannaisteollisuudella on Suomessa pitkät perinteet. Nykyisin Suomi nähdään kiinnostavana kaivosmaana varsinkin pohjoisten alueidensa malmipotentiaalin ja osaamisensa puolesta.

Olemme kaivososaamisen keskipisteessä.

Olemme kehittäneet kaivannaisalan osaamista jo vuosien ajan. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille insinöörikoulutusta alalle sekä palvella elinkeinoelämän tarpeita. Kaivosalan osaajille työssäkäyntialue on koko maapallo.

Kaivosalan koulutus

Lapin ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaivosalalle joko suoraan AMK-tutkintoon johtavassa insinöörikoulutuksissa, joissa on mahdollista valita kaivosalalle suuntaavia ammattiopintoja, insinöörien muuntokoulutuksessa tai avoimina AMK-opintoina.

Kaivannaistekniikka 15 op
• Johdatus kaivannaisteollisuuteen 1 op
• Kaivosgeologian perusteet 3 op
• Louhinta- ja kaivostekniikka 3 op
• Partikkeli- ja rikastustekniikka 5 op
• Kaivosalan lainsäädäntö ja työturvallisuus 3 op

Rikastamon prosessit ja prosessitekniikka 10 op
• Rikastustekniikan jatkokurssi 4 op
• Rikastamon suunnittelu 6 op

Energia ja kunnossapito 10 op
• Kunnossapito kaivannaisalalla 7 op
• Sähköistys ja laiteautomaatio kaivannaisalalla 3 op

Kaivosympäristöt ja rakentaminen 10 op
• Kalliorakentaminen 3 op
• Kaivossuunnittelu 4 op
• Kaivosten ympäristönsuojelu 3 op

Koulutus toteutetaan Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Oppilaitosten yhteistyöllä kaivosopetuksen käyttöön saadaan laajin mahdollinen osaaminen. Opinnot ovat pääasiallisesti päiväopintoja ja osa kursseista suoritetaan virtuaalisesti verkko-opintoina.

Kaivosalan tutkimus, kehitys ja palvelut

  

RoKK-osapuolet

lapinamk_rgb.jpg

 

 

Tekniikan ja luonnonvara-alan koulutukset Kemissä ja Rovaniemellä

 • Konetekniikka
 • Maanmittaustekniikka
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Insinööri YAMK-koulutus
 • Metsätalousinsinööri
 • Metsätalousinsinööri YAMK-koulutus
 • Agrologi
 • Agrologi YAMK-koulutus
 • Kaivosalan muuntokoulutus insinööreille

 

 

 

 

KAMK logo.png

 

Insinöörikoulutukset Kajaanissa

 ROKK Academy_400x400.jpg

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Rokk Academy mina osaa instagram.jpg

 

ROKK Academy haastaa: #minäosaan.

---------------------------------

YLE: Kaivosopiskelijat löytävät kultaa vaikka jätemaasta. (3.2.2015)

Yhteistyössä

ESR-logo.jpgVipuvoimaa

   ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG

 

ARDICO.jpg 

 

  

 

Yhteydenotot

RoKK Academy,
Kajaani
Juho Torvi
044 7101 458
juho.torvi(a)kamk.fi

RoKK Academy, Rovaniemi
Lauri Saarelainen
lauri.saarelainensähköposti.jpg
040 527 2027

Seuraa twitterissä:
twitter.com\rokkacademy
@ROKKAcademy