Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

Living Lab

Elävä Lappi -hanke avasi Lapin korkeakoulukonsernin toimijoille ja yhteistyökumppaneille uudenlaisen maailman, jossa käyttäjät, kehittäjät, mahdollistajat ja hyödyntäjät yhdenvertaisina kehittävät tuotteita ja palveluita. Hankkeessa pilotoidun Living Lab -toiminnan kautta korkeakoulut jalkautuvat lähemmäs sekä tavallisten ihmisten arkea että yritysten toimintaa ja ottavat heidät mukaan kehittämistoimintaan innovaatioiden lähteenä.

Käyttäjälähtöisyyden ja verkostomaisen yhteistyön lisäksi olennaista Living Lab -toiminnassa on toimiminen tosielämän ympäristössä. Parhaimmillaan Living Lab -toiminta hyödyttääkin jokaista siihen osallistuvaa osapuolta.

Elävä Lappi -hankkeessa on aktiivisesti otettu käyttäjät mukaan innovoimaan ja kehittämään heidän itse käyttämiään tuotteita ja palveluita. On menty suoraan sinne, missä asiakkaat ovat, tai toisaalta kannustettu asiakkaita käyttäjäkehittäjiksi omassa arkiympäristössään.