kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

Lapin AMK Sports Lab

Lapin AMK Sports Lab toimii osana laajempaa liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymää Rovaniemen Ounasvaaralla.

Sports Lab on liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, kuntoutuksen sekä valmennuksen oppimis-, testaus- ja TKI-ympäristö. Se on etenkin  liikunnanohjaajaopiskelijoidemme oppimis- ja koulutusympäristö, mutta toimii monipuolisena ympäristönä myös muille opiskelijoille niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Sports Labissa on nykyaikaisia laitteita ja ohjelmistoja liikunnan, urheilun, valmennuksen ja kuntoutuksen tarpeisiin. Laitteilla ja ohjelmistoilla saadaan parempaa ymmärrystä ihmisen kokonaisvaltaisesta toiminnasta: fysiologiasta, biomekaniikasta, fyysisestä suorituskyvystä ja havaintomotorisista taidoista.

Laitteita ja ohjelmistoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi opetuksessa, testauksessa, mittaamisessa, harjoittelussa, valmennuksessa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Suurin osa laitteista on kannettavia, joten niitä voidaan hyödyntää myös laboratorion ulkopuolella.

Sports Lab sijaitsee Lapin urheiluopistolla Santa Sportilla ja on osa Olympic Training Centeriä (OTC). Samassa talossa toimivat Terveystalo Rovaniemi Liikuntaklinikka ja Comeback Center Oy hyödyntävät tilaa kuntoutusympäristönä. Asiantuntijamme toimivat urheilun ja liikunnan kansallisissa ja kansainvälisissä kehittäjäverkostoissa.

Sports Labissa voidaan

Analysoida kävelyä ja juoksua.

Harjoituttaa esimerkiksi havaintomotorisia taitoja, kävely- ja juoksutekniikkaa, nopeutta, reaktiota ja tasapainoa.

Mitata
   fysiologisia tekijöitä
   fyysistä kuormittuneisuutta
   tasapainoa
   havaintomotorisia taitoja
   kognitiivisia ja neurofysiologisia toimintoja ja
   voiman- ja tehontuottoa sekä puolieroja.

Tehdä peli- ja liikeanalyysejä.

Toteuttaa TKI-toimintaa.

Sports Labin laitteet ja ohjelmistot

BlazePod-reaktiovalot soveltuvat reaktio- ja nopeusominaisuuksien harjoitteluun ja testaamiseen.

Dartfish-ohjelmiston avulla voidaan tehdä data- ja liikeanalyysejä.

Delsys Trigno on langaton EMG-laitteisto, jonka avulla voidaan mitata lihaksen sähköistä aktiivisuutta.

Desmotec, D. Full -laitteella voidaan mitata tehon- ja voimantuottoa eri kyykkyvariaatioissa dynaamisesti ja isometrisesti. Laitteen tehon- ja voimantuottomittaukset perustuvat dynaamisissa testeissä isoinertiaalisen voiman periaatteisiin. Lisäksi laitteella voidaan mitata puolieroja. Laite soveltuu sekä harjoitteluun että testaukseen.
Desmotec, E. Board -laitteella voidaan tehdä erilaisia isometrisiä testejä, tasapainoharjoituksia ja -testejä sekä erilaisia hyppyharjoituksia ja -testejä. Laite soveltuu sekä harjoitteluun että testaukseen.
Desmotec, V. Full -laitteella voidaan mitata monipuolisesti ala- ja ylävartalon tehon- ja voimantuottoa dynaamisesti ja isometrisesti. Laitteen tehon- ja voimantuottomittaukset perustuvat dynaamisissa testeissä isoinertiaalisen voiman periaatteisiin. Lisäksi laitteella voidaan mitata puolieroja. Laite soveltuu sekä harjoitteluun että testaukseen.
Desmotec, V. Mini Flywheel -laite sopii voima-, nopeus- ja ketteryysharjoitteluun, lämmittelyyn ja vammojen ennaltaehkäisyyn. Laitteen toiminta perustuu isoinertiaalisen voiman periaatteisiin. Laite soveltuu harjoitteluun.

Ergoline 100 K -polkupyöräergometri (PP-ergometri) mahdollistaa erilaiset polkupyörätestit. PP -ergometriin voidaan yhdistää myös verenpaine- ja happisaturaatiomittaukset.

GoPro-kameroilla voidaan videoida liike- ja urheilusuorituksia.

Heittoportin avulla voidaan testata ylävartalon nopeusvoimaominaisuuksia.

Insta360-kamerajärjestelmän avulla voidaan videoida liike- ja urheilusuorituksia.

Lactate Plus -laktaattimittarilla voidaan mitata henkilön veren laktaattipitoisuutta sormenpäästä.

Motek Grail + Vicon liikeanalyysikamerajärjestelmän avulla pystytään tekemään tarkkaa kävely- ja juoksuanalyysia. Analyysissa saadaan tietoa muun muassa kävelyn tai juoksun eri vaiheiden biomekaniikasta, tekniikasta ja voimantuotosta. Laitekokonaisuuden avulla pystytään harjoituttamaan ja testaamaan havaintomotorisia- ja tasapainotaitoja ja kognitiivisia ja neurofysiologisia toimintoja. Lisäksi Vicon liikeanalyysijärjestelmän avulla voidaan tehdä erilaisia liikeanalyysejä.

Movesense on langaton sensori EKG:n-, sykkeen- ja liikkeen mittaamiseen.

Newtest-kontaktimatto erilaisten hyppytestien tekemiseen.

Oculus Meta Quest 2 eli VR-laseilla voidaan uppoutua virtuaalitodellisuuteen. VR-laseja voidaan käyttää pelaamisessa tai erilaisissa simulaatioissa. Sisäänrakennetun sensorin ansiosta ohjain siirtää liikkeet digitaaliseen todellisuuteen.

Polar syke- ja aktiivisuusmittareilla voidaan mitata muun muassa sykettä, aktiivisuutta ja kalorinkulutusta.

Polar Team Pro:n avulla voidaan tehdä joukkue- ja ryhmämittauksia. Laitteen, softan ja sensoreiden avulla saadaan tietoa muun muassa henkilöiden sykkeistä, kuljetusta matkasta, keskinopeudesta ja nopeusalueista.

Saehan puristusvoimamittarilla voidaan mitata käden puristusvoimaa.
Saehan rasvaprosenttipihdeillä voidaan mitata rasvaprosenttia.

Smart EquiTest on kokonaisvaltainen järjestelmä tasapainon ja motoristen toimintojen harjoitteluun ja testaamiseen.

Tobii Pro 3 -lasien avulla voidaan tehdä silmänliiketutkimusta. Lasien avulla voidaan tutkia, minne katse kohdistuu ja kiinnittyy eri liikunta-, urheilu- tai valmennustilanteissa.

Senaptec Strobe -lasien avulla pyritään harjoituttamaan näköaistia ja aivojen toimintaa liikunta- ja urheilusuorituksissa, ja etenkin taitoharjoituksissa. Harjoituksien avulla pyritään parantamaan henkilön keskittymistä, ajoitusta, visuaalista suorituskykyä ja tasapainoa.

Witty SEM by Microgate -reaktiovalojärjestelmän avulla voidaan harjoituttaa ja testata henkilön ketteryyttä, koordinaatiota, reaktiota, nopeutta ja motoris-kognitiivisia taitoja.

Xsens Dot on langaton sensori, jossa on 3D-kiihtyvyysanturi, gyroskooppi ja magnetometri.

Ota yhteyttä!

asiantuntija Riikka Varjus
riikka.varjusharmaasähköposti.jpg
p. 040 352 7138

lehtori Petteri Pohja
petteri.pohjaharmaasähköposti.jpg
p. 040 572 3246

Yhteydenottolomake

Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä -hanke
logoja 

Lapin AMK Sports Labin rakentamisen mahdollisti Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa toteuttamamme Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä -hanke. Hanketta rahoitti Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hankeaika: 1.4.2020 - 30.9.2023

Hankekokonaisuuden budjetti:
- Investointihankkeen (A76189/EAKR) kustannusarvio on 1 260 600 euroa, ja Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitus on 70 % eli 882420 euroa.
- Kehittämishankkeen (A76128/EAKR) kustannusarvio on 239 400 euroa, ja Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitus on 70 % eli 167 580 euroa.