kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

Lapin AMK Sports Lab

Liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymä: fyysistä testausta ja taitovalmennusta Ounasvaaralla.

Lapin AMK Sports Lab on liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, kuntoutuksen sekä valmennuksen oppimis- ja testausympäristö sekä osaamiskeskittymä, joka tukee alueen elinkeinoja toimimalla alustana pk-yrityksille ja tuottamalla osaamista alueelle.

Sports Lab sijaitsee Lapin urheiluopistolla ja on osa Olympic Training Centeriä (OTC).

Laboratorio

 • tuottaa uutuus- ja lisäarvoa liikunnan ja hyvinvoinnin kentälle,
 • kasvattaa osaamista ihmisen kokonaisvaltaisen toiminnan ja suorituskyvyn analysointiin ja testaamiseen,
 • tukee taito-osaamisen kehittämistä sekä taitovalmennusta kansallisissa verkostoissa,
 • toimii opetus- ja koulutusympäristönä Lapin ammattikorkeakoululle, etenkin liikunnanohjaajakoulutukselle, mutta myös muille koulutuksille, kuten Lapin urheiluopiston oppijoille ja
 • toimii opetus- ja koulutusympäristönä myös kansallisille ja kansainvälisille opiskelijoille.

Lisäksi labran ympäristö ja laitteet tarjoavat mahdollisuuden tehdä monenlaisia opinnäytetöitä ja tutkimuksia.

Opetus- ja koulutusympäristön lisäksi labra tarjoaa

 • urheilijoille, terveysliikkujille, omasta hyvinvoinnista huolehtijoille ja kuntoutujille parempaa ymmärrystä muun muassa fysiologiasta, fyysisestä suorituskyvystä, liikkeen biomekaniikasta ja taito- ja havaintomotorisistataidoista ja
 • testaus- ja kehittämisympäristön terveyden edistämiseen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ja  
 • mahdollisuuden tuote- ja palveluinnovointiin ja testaamiseen sekä eri ammattitaitojen ja ammattialojen kehittämiseen.

Samassa talossa toimivat yritykset Terveystalo Rovaniemi Liikuntaklinikka ja Comeback Center Oy hyödyntävät labraa kuntoutusympäristönä.

Sports Lab toimii myös urheilun ja liikunnan kansallisissa ja kansainvälisissä kehittäjäverkostoissa.

Testaustoiminta

Sports Labin tiloissa pystytään

 • mittaamaan fysiologisia tekijöitä
 • mittaamaan fyysistä kuormittuneisuutta
 • tekemään peli- ja liikeanalyysejä
 • mittaamaan ja arvioimaan tasapainoa
 • mittaamaan havaintomotorisiataitoja ja
 • mittaamaan ja arvioimaan kognitiivisia ja neurofysiologisia toimintoja.
 •  

Eikö yllä oleva video näy? Klikkaa se auki Youtubessa: https://youtu.be/eFx6wURYX2o

Fasiliteetit

Sports Labin tiloissa on tällä hetkellä seuraavia laitteita ja välineitä:

 • BlazePod -reaktiovalot
 • Desmotec -laitteet:
  • D. Full
  • E. Board
  • V. Full
  • V. Mini Flywheel
 • Ergoline 100K polkupyöräergometri + happisaturaatio- ja verenpainemittaus
 • GoPro kamerat
 • Heittoportti
 • Inbody 720, kehonkoostumusmittauslaite
 • Insta360 kamerajärjestelmä
 • Lactate Plus -laktaattimittari
 • Motek Grail ja Vicon liikeanalyysikamerajärjestelmä
 • Oculus Meta Quest 2, VR -lasit
 • PNOE -hengityskaasuanalyysilaite
 • Polar syke- ja aktiivisuusmittarit
 • Polar Team Pro
 • Saehan puristusvoima- ja rasvaprosenttimittaus
 • Senaptec Strobe -lasit
 • Smart EquiTest
 • Tobii Pro 3 -lasit
 • Witty SEM by Microgate -valokennot ja reaktiovalot
Tarkempia laitekohtaisia tietoja:

BlazePod-reaktiovaloilla voidaan tehdä erilaisia reaktioharjoituksia ja -testejä.
Desmotec, D. Full -laitteella voidaan mitata tehon- ja voimantuottoa eri kyykkyvariaatioissa sekä isometrisesti että dynaamisesti. Laitteen tehon- ja voimantuottomittaukset perustuvat dynaamisissa testeissä isoinertiaalisen voiman periaatteisiin.
Desmotec, E. Board -laitteella voidaan tehdä tehon- ja voimantuottomittauksia muun muassa erilaisilla hyppy- ja isometrisillä testeillä. Lisäksi laitteella voidaan tehdä monipuolisesti erilaisia staattisen ja dynaamisen tasapainon mittauksia. E. Board soveltuu hyvin vammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutusprosessissa.
Desmotec, V. Full -laitteella voidaan mitata monipuolisesti ala- ja ylävartalon tehon- ja voimantuottoa sekä isometrisesti että dynaamisesti. Laitteen tehon- ja voimantuottomittaukset perustuvat dynaamisissa testeissä isoinertiaalisen voiman periaatteisiin.
Desmotec, V. Mini Flywheel -laite sopii voima-, nopeus- ja ketteryysharjoitteluun, lämmittelyyn ja vammojen ennaltaehkäisyyn. Laitteen toiminta perustuu isoinertiaalisen voiman periaatteisiin.
Ergoline 100 K -polkupyöräergometrillä (PP -ergometri) voidaan tehdä erilaisia polkupyörätestejä. PP -ergometriin voidaan yhdistää myös verenpaine- ja happisaturaatiomittaukset.
GoPro-kameroilla voidaan kuvata ja videoida liike- ja urheilusuorituksia.
Heittoportilla voidaan mitata ylävartalon nopeusvoimaominaisuuksia.
Insta360-kamerajärjestelmän avulla voidaan kuvata ja videoida liike- ja urheilusuorituksia.
Lactate Plus -laktaattimittarilla voidaan mitata henkilön veren laktaattipitoisuutta sormenpäästä.
Motek Grail (GOAT) + Vicon liikeanalyysikamerajärjestelmän avulla pystytään tekemään tarkkaa kävely- ja juoksuanalyysiä. Analyysissa saadaan tietoa muun muassa kävelyn ja/tai juoksun eri vaiheiden biomekaniikasta, kävely- ja/tai juoksutekniikasta ja voimantuotosta. Analyysin avulla ymmärretään paremmin henkilön kehon toimintaa, voidaan parantaa henkilön kävely- ja/tai juoksutekniikkaa ja sitä kautta mahdollisesti parantaa henkilön suorituskykyä. Lisäksi GOAT:lla pystytään harjoituttamaan ja testaamaan havaintomotorisia- ja tasapainotaitoja sekä kognitiivisia ja neurofysiologisia toimintoja.
Oculus Meta Quest 2, VR-laseilla voidaan uppoutua virtuaalitodellisuuteen. VR-laseja voidaan käyttää pelaamisessa tai erilaisissa simulaatioissa. Sisäänrakennetun sensorin ansiosta ohjain siirtää liikkeet digitaaliseen todellisuuteen.
Polar syke- ja aktiivisuusmittareilla voidaan mitata muun muassa sykettä, aktiivisuutta ja kalorinkulutusta.
Polar Team Pro -laitteen, softan ja sensoreiden avulla voidaan tehdä joukkue- ja ryhmämittauksia. Polar Team Pro:n avulla saadaan tietoa muun muassa henkilöiden sykkeistä, kuljetusta matkasta, keskinopeudesta ja nopeusalueista.
Saehan puristusvoimamittarilla voidaan mitata henkilön käden puristusvoimaa.
Saehan rasvaprosenttipihdeillä voidaan mitata henkilön rasvaprosenttia.
Smart EquiTest:lla voidaan testata ja mitata tasapainonhallintaan liittyviä sensoreita (näkö-, vestibulaari- ja somatosensoriset) ja motorisia toimintoja. Smart EquiTest soveltuu erinomaisesti esimerkiksi aivotärähdyksen ja aivovammojen hoitoon, kaatumisen ehkäisyyn, tasapainoelimen hoitoon tai kuntoutukseen.
Tobii Pro 3 -lasien avulla voidaan tehdä silmänliiketutkimusta. Lasien avulla voidaan tutkia, minne katse kohdistuu ja kiinnittyy eri liikunta- ja urheilutilanteissa.
Senaptec Strobe -lasien avulla pyritään harjoituttamaan näköaistia ja aivojen toimintaa liikunta- ja urheilusuorituksissa, ja etenkin taitoharjoituksissa. Lasien avulla taitoharjoittelusta tulee vaikeampaa, monimutkaisempaa ja lisää harjoittelun intensiteettiä. Harjoittelu pyrkii parantamaan henkilön keskittymistä, ajoitusta, visuaalista suorituskykyä ja tasapainoa.
Witty SEM by Microgate -reaktiovalojärjestelmällä voidaan harjoitella ja mitata henkilön ketteryyttä, koordinaatiota, reaktiota, nopeutta ja motoris-kognitiivisia taitoja.

Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä -hanke

Hankkeen toteutti Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Hanketta rahoitti Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hankeaika: 1.4.2020 - 30.9.2023

Hankekokonaisuuden budjetti:
- Investointihankkeen (A76189/EAKR) kustannusarvio on 1 260 600 euroa, ja Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitus on 70 % eli 882420 euroa.
- Kehittämishankkeen (A76128/EAKR) kustannusarvio on 239 400 euroa, ja Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitus on 70 % eli 167 580 euroa.

Ota yhteyttä

 

Ota yhteyttä!

asiantuntija Riikka Varjus
riikka.varjusharmaasähköposti.jpg
p. 040 352 7138

lehtori Petteri Pohja
petteri.pohjaharmaasähköposti.jpg
p. 040 572 3246

 

Logo

Vipuvoimaa

Lapinliiton vaakunalogo