Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Kehittämisympäristöt

vanhat projektit

Second Life

RAMKin Second Life alue toteutettiin pLABissa.

Virtuaalinen ilmakiekko - IKI-projekti

IKI on liikeseurantaan perustuva ilmakiekkopeli, jossa liikeseuranta toteutetaan Wii Remote –peliohjaimen infrapunakameran sekä pelaajien käsissä olevien infrapunaledien avulla. Pelialusta projisoidaan videotykillä tai televisiolla/näytöllä. IKI-projekti toteutetaan neljän ohjelmistotekniikan opiskelijan voimin projektikurssin puitteissa.

OIBS-hanke

Open Innovation Banking System (OIBS) -hanke pyrkii demokratisoimaan innovaatio-osaamista ja rohkaisee tavallisia kansalaisia innovatiiviseen toimintaan – iästä ja sukupuolesta riippumatta. Yhtenä hankkeen keskeisenä ideana on aktivoida ammattikorkeakoulujen ja kansalaisten yhteistyötä suhteessa Suomen muuhun innovaatiojärjestelmään.

SnowWars

SnowWars on peli, jossa kaksi joukkuetta pelaavat tietokoneverkon yli toisiaan vastaan. Pelissä sovelletaan Kemijärvellä vuosittain järjestettävän "virallisen" lumisota-tapahtuman sääntöjä. Toteutuksessa testataan verkon yli jaettavia useamman käyttäjän simulaatio- ympäristöjä, konenäkö- ja mittausteknologioita sekä tilateknologian yhdistämistä simulaatio- ympäristöihin.

Flow

Kemijoen reaaliaikaisella 3D -grafiikalla toteutettu valokuvateksturoitu simulaatiomalli Rantavitikalta Arktisen keskuksen rantaan.

Moottorikelkkasimulaatio

Simulaatio jossa oikea moottorikelkan runko on sijoitettu liikealustan päälle mikä mahdollistaa realistisen ajokokemuksen. Näkymä projisoidaan isolle kankaalle ja ohjelmisto seuraa maaston muotoja ja liikuttaa liikealustaa niiden mukaisesti.

Maastogeneraattori

Sovellus joka pystyy luomaan autenttisesta maastoinformaatiosta, reaaliaikagrafiikassa käytettävän 3-ulotteisen ympäristömallin.

EON-liikealustasovellus

EON ohjelmiston lisätyökalu, jonka avulla voidaan käyttää liikealustaa EON simulaatiosta. Työkaluina C++ ja EON SDK. Eon simulaatiosta tarvitaan ulostulot liikedatalle. Sovelluksen pohjana on EON malli kelkkareitistä.

Labyrintti-peli liikealustalle

Liikealustan päälle rakennettava kuulapeli, jota ohjataan peliohjaimella. Työssä rakennetaan liikealustan päälle rata, jota pitkin palloa ohjataan liikealustaa kallistelemalla. Työssä käytetään C++ kieltä.

Blender Game Engine -liikealustatuki

Ohjelmoidaan rajapinta jonka avulla liikealustaa voidaan käyttää Blender -ohjelmistolla. Työhön kuuluu myös blenderillä tehty sovellus, jossa hyödynnetään liikealustaa. Sovellus voi olla yksinkertainen demo - sovellus. Käytettävät työkalut C++, Blender ja python.

EON ja HMD -simulaatioympäristö

Työssä tehdään yksinkertainen liikkeenkaappausjärjestelmää käyttävä sovellus. Sovellus tunnistaa käyttäjän pään liikkeet ja liikuttaa kameraa siten, että käyttäjän näkymä muuttuu vastaamaan pään liikkeitä. Työ toteutetaan EON ohjelmistolla. Mikäli EON ei tue suoraan liikkeenkaappausjärjestelmää, niin voi joutua ohjelmoimaan C++ kielellä oman EON moduulin, jolla saadaan liikedata EON simulaatio ympäristöön.

C++ ja HMD -simulaatioympäristö

Työssä tehdään yksinkertainen liikkeenkaappausjärjestelmää käyttävä sovellus. Sovellus tunnistaa käyttäjän pään liikkeet ja liikuttaa kameraa siten, että käyttäjän näkymä muuttuu vastaamaan pään liikkeitä. Työ toteutetaan C++ kielellä.

Oma sovellus datakäsineille

Työssä ohjelmoidaan yksinkertainen sovellus, joka hyödyntää datakäsineitä IO laitteena. Työssä voidaan hyödyntää myös liikkeenkaappausta käden paikantamiseen. Työssä ohjelmoidaan oman vapaavalittava sovellus, jossa käytetään datakäsineitä.

Savukoneen ohjausjärjestelmä

Suunnitellaan ja toteutetaan savukoneen ohjaus PC:llä. Työssä on tehtävä selvitys siitä millaisia mahdollisuuksia on toteuttaa savukoneen ohjaus PC:llä. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia tutkia savun määrä tilassa, eli voidaanko helposti määrittää jokin savutaso tilassa esimerkiksi prosentteina. Selvityksien jälkeen toteutetaan järjestelmä, jolla voidaan ohjata savukonetta ja määrittää haluttu savumäärä tilaan. Järjestelmä pitää halutun savumäärän tilassa määritetyn ajan.

Tuulikoneen ohjaus

Projektissa toteutetaan simulaation tuulen ohjaus siten, että ohjelmisto ohjaa useita tuulikoneita. Simulaatiossa määritetään tuulen suunta, joka pysyy vakiona kun ihminen liikkuu simulaatiossa. Työssä voidaan käyttää DMX ohjattavia himmentimiä tuulikoneen ohjaamiseen. Työssä käytetään C++ kieltä.

Äänen reaaliaikainen muokkaus

Direct sound sovellus, jolla muokataan ääntä reaaliaikaisesti. Puhujan ääni muokataan valitun hahmon mukaiseksi ääneksi esim. tytön ääneksi. Työssä käytetään C++ kieltä ja Direct sound kirjastoa.

3D-äänen ohjaus

Direct sound sovellus, jolla voidaan määrittää äänen lähteelle paikka 3d tilassa. Ohjataan ääntä neljän kaiuttimen järjestelmässä siten, että äänilähteen paikka voidaan määrittää johonkin haluttuun pisteeseen simulaatiossa. Työssä käytetään C++ kieltä ja Direct sound kirjastoa.

Simulaation input -laite

Työssä etsitään edullinen ratkaisu simulaation input laitteeksi ja toteutetaan sille uudelleen käytettävät luokat ja rajapinnat. Lisäksi ohjelmoidaan oma yksinkertainen testisovellus. Input laite voi olla esimerkiksi laserosoitin, jonka pistettä seurataan projisointikankaalla. Työssä käytetään C++ kieltä.

Pään suunnan ja paikan seuranta

Työssä etsitään edullinen ratkaisu pään suunnan ja paikan seuraamiseen ja toteutetaan sille uudelleenkäytettävät luokat ja rajapinnat. Lisäksi ohjelmoidaan oma yksinkertainen testisovellus. Paikannukseen pitää käyttää langatonta tekniikkaa siten, että paikannettavan henkilön ei tarvitse käyttää johdoilla varustettua lisälaitetta. Toteutuksena voi olla optinen järjestelmä, jossa paikannetaan esimerkiksi ledi valoja. Työssä käytetään C++ kieltä.

Valo-ohjaus

Työssä toteutetaan luokat ja rajapinnat DMX valo-ohjaukseen. Ohjattavana on suoraan DMX ohjattavia valoja (moving head ja wash light) ja himmentimien kautta ohjattavia spotteja. Järjestelmä hakee arvot tietokannasta ja välittää ne valoille joko USB tai verkko muuntimen kautta. Työssä käytetään C++ kieltä ja DMX protokollaa.

EON node videotekstuureille

EON node joka mahdollistaa halutunlaisten videotekstuurien käytön EON simulaatiossa. Videotekstuuria on tarkoitus käyttää reaaliaikaisena roolihahmona, jonka ilmeet ovat merkityksellisiä. Työssä käytetään C++ kieltä ja EON SDK:ta.

EON-tietokanta ja -käyttöliittymät

EON node joka mahdollistaa halutunlaisten videotekstuurien käytön EON simulaatiossa. Videotekstuuria on tarkoitus käyttää reaaliaikaisena roolihahmona, jonka ilmeet ovat merkityksellisiä. Työssä käytetään C++ kieltä ja EON SDK:ta.

ENVI-tietokanta ja -käyttöliittymät

Työssä ohjelmoidaan ENVI järjestelmän komento ja ohjaustietokanta. Tämän lisäksi toteutetaan simulaation ohjaajan ja järjestelmän ylläpitäjän käyttöliittymät. Työssä käytetään C++ kieltä ja SQL server tai access tietokantaa.

Lämpötilan säätö

Työssä ohjelmoidaan oma sovellus, jolla voidaan ohjata simulaatiota käyttävän henkilön lämpötilatuntemuksia (kylmä). Työssä tarvitaan pinnan lämpötilan mittaamista, jonka perusteella tilaan voidaan jäähdyttää tarpeen vaatiessa. Kylmän tunne toteutetaan hiilihappojää puhaltimilla. Järjestelmälle annetaan tavoite lämpötilatuntemus, jonka jälkeen järjestelmä huolehtii automaattisesti tunteen ylläpitämisestä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK