Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Kehittämisympäristöt

Projektit


pLAB on vahvasti mukana Lapin AMKin TKI-toiminnassa ja tekee vahvaa yhteistyötä eri koulutusohjelmien kanssa. pLABilla on useiden vuosien kokemus erilaisista julkisen rahoituksen projektien hallinnoinnista ja toteutuksesta. Laboratorio valmistelee vuosittain Lapin ammattikorkeakoululle useita eri rahoitustahoille suunnattuja hankkeita.
 
Lapin AMKin hanketoimijoille pLAB tarjoaa muun muassa asiantuntijapalveluita sekä web-sivujen toteutuksia. Mahdollisuuksien mukaan pLABin graafikko voi avustaa myös hankkeen markkinointiin liittyvän materiaalin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käynnissä olevia hankkeita

Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen (SOKU): Luodaan  ja kehitetään työkäytäntöjä (palveluohjaus, vertaisryhmät, asiakkaan tarpeesta lähtevä vastuuhenkilömalli, mobiili-, sähköiset ja liikkuvat palvelut).

Virtuaalimetsä: Lapin ammattikorkeakoulun Virtuaalimetsä-hankkeessa kehitetään innovatiivinen, peliteknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö metsänhoidon suunnittelun opetukseen. Oppimisympäristö mahdollistaa metsä- ja maisemasuunnittelun sekä puunhankinnan prosessien virtuaalisen mallintamisen ajanmukaisen metsäsuunnitelman pohjalta.

Kaivosalan virtuaalinen oppimisympäristö (KAIVI): Hankkeen tavoitteena on kaivosalan koulutuksen kehittäminen teknologisia innovaatioympäristöjä hyödyntäväksi sekä parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta kehittämällä. Hankkeessa kehitetään virtuaalinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa visualisoimaan toiminnan ja päätöksenteon syy-seuraussuhdetta.

Päättyneitä hankkeita

Peliteknologian kehittämishanke (PEKE): Koulutussisältöjen kehittämisen osalta hankkeen painopistealue on peliteknologiaan ja pelillisyyteen liittyvien osa-alueiden liittämisessä osaksi LapinAMKin tietotekniikan koulutusohjelman opetussisältöjä. Osaamisen kehittämisen osalta hankkeen painopistealue on tietotekniikan opetushenkilöstön osaamisen lisääminen peliteknologiaan liittyen. Vapaa-ajan toiminnan tukemisen ja koulutusklusterin kehittämisen osalta painopistealue on jo käynnistyneen opiskelijoiden kerhotoiminnan tukeminen.

Peliteknologian oppimisympäristö (VIULU)-hanke:
Kehittämällä oppimisympäristöjään RAMK pyrkii vastaamaan peliteollisuuden kasva-vaan kansalliseen osaamistarpeeseen tarjoamalla edellytykset tarvittavan osaamisen kehittymiseen. Lisäksi oppimisympäristön kehittäminen takaa, että RAMKilla järjestettävä peliteknologian koulutus on uskottavaa ja opiskelijoille mielekästä

Hyvinvointialojen virtuaali- simulaatiokeskuksesta saumattomien hoito - ja palveluketjujen innovaatio- oppimisympäristö (ENVI 2-hanke):
Uuden Hyvinvointialojen simulaatiokeskuksen kehittämisprojekti, jonka tuloksena Lapin AMKin Rantavitikan toimipisteeseen kehitetään uudet simulaatio- ja virtuaalitilat.

Vesidata:
Hankkeessa on tarkoitus selvittää miten olemassa olevat mittalaitteet soveltuvat metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan. Hankkeessa kootaan myös olemassa olevat metsätalouden vesistöseurantojen tietokannat yhteen pilvipalveluun.

Intelligent Road: Tavoitteena on luoda   kokonaiskäsitys kestävästä ja markkinoitavasta Intelligent Road -järjestelmästä, joka tarjoaa paikallisia ja päivitettyjä kelitietoja alueen tienkäyttäjille.

Proto Design II: Projektin tuloksena syntyy toimiva tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiolaboratorioverkosto toimintakuvauksineen.

ArctiChildren InNet: Hankkeen erityistavoitteena on kehittää koulun e-terveyden edistämisen uusia mahdollisuuksia Barentsin alueella

    Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
    OK