kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

ENVI-tilat ja harjoitusympäristöT

ENVIssä simuloidaan moniaistisia, aidontuntuisia terveys- ja sosiaalialan työtilanteita, jotka ohjaavat aktiiviseen ajatteluun ja tekemällä oppimaan.

 • Sisätautien osasto
 • Kirurginen osasto
 • Tehohoitohuone
 • Leikkaussali
 • Virtual Reality –ympäristö
 • Lääkehoitohuone
 • Kotiympäristö
 • Terapiatila
 • Neuvola
 • Synnytysosasto/Lastenosasto
 • Vastaanottohuone
 • Debriefingtila

ENVI Simulaatiokeskus – Simulaattorit:

 • Laerdal SimMan 3G
 • Laerdal SimMan Essential Bleeding
 • Laerdal SimMom
 • Laerdal Resuscitation Anne Simulator x 2
 • Laerdal SimJunior
 • Laerdal SimBaby

Lisäksi:

Uudistetut osaamis- ja ongelmaperustaista oppimista tukevat virtuaali- ja simulaatiomallinnukset, ambulanssisimulaatio, sähköinen potilastietojärjestelmä sekä fysioterapialaboratorion pelilliset ympäristöt.

 

Käyttömahdollisuudet

Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta  

 • pelastaminen, ensiapu ja ensihoito  
 • hätä- ja kriisitilanteet 
 • sairaankuljetus ambulanssilla ja ahtaassa tilassa työskentely
 • päivystys-, teho- ja leikkauspotilaan hoito

Ammatillinen vuorovaikutus

 • huolen puheeksi otto ja vuorovaikutustaidot
 • ammattieettinen päätöksenteko  
 • terveyden edistäminen ja potilasohjaus 

 
Moniammatillinen tiimityö 

 • monitieteisen tietoperustan syventäminen  
 • kliininen osaaminen 
 • lääkehoito-osaaminen 
 • hoidon ja palvelun suunnittelu 
 • sähköinen, rakenteinen kirjaaminen  
 • kuntouttava työ


Hyvinvointiteknologian soveltaminen 

 • konsultointi ja etäteknologian hyödyntäminen  
 • etävastaanotto- ja neuvolatoiminta  
 • laiteteknologia ja terveydenhuollon tietotekniikkasovellukset  
 • kodin turva- ja huolenpitojärjestelmät

 

Tilat uudistettiin ENVI 2 -hankkeessa 1.6.2013 - 31.12.2014
Hankkeen rahoittaja: Lapin Liitto
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen budjetti: n. 1,1 milj. euroa

LapinAMK ENVI vinjetti.jpg