kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

Simulaatio-opetus ja TKI

Simulaatio-oppiminen

ENVI Simulaatiokeskuksen monipuolinen tarjonta mahdollistaa erilaiset oppimistilanteet ja käytännön kokeilut:

 • Potilassimulaattorit (Human Patient Simulators)
 • Näyttelijäpotilaat (Standardized Patient)
 • Virtuaalisen todellisuuden menetelmät (VR, Virtual Reality)
 • Taitojen harjoittelun välineet (Task Trainers)
 • Tietokonepohjaiset simulaatiot (Computer Based Simulation)
 • Uudet hyvinvointiteknologiset laitteet ja sovellukset (Welfare Technology)Toimimme joustavasti niin simulaatiokeskuksessa kuin muissakin toimintaympäristöissä

 • In-center simulation
 • In-situ simulation

 

Rakennamme koulutukset oppilas-/asiakaslähtöisesti yhteistyössä koulutuksen tilaajan kanssa.

Koulutuksemme perustuvat yhteisöllisen oppimisen ja ongelmaperustaisen oppimisen periaatteille. Simulaatiot pyritään integroimaan osaksi koulutussisältöä PBLS_mallin mukaisesti.

Palvelemme joustavasti ja eri vaihtoehdot ovat helposti neuvoteltavissa:

 • Simulaattoreiden vuokraus
 • Tilojen vuokraus
 • Simulaattori + simulaattorin operaattori
 • Opettaja + Simulaattorin operaattori

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

ENVI Simulaatiokeskus on aktiivisesti mukana erilaisissa sosiaali- ja terveysalan hankkeissa

Simulaatioita voidaan hyödyntää osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa eri toimintaympäristöissä

Testaaminen ja Living Lab

ENVI Simulaatiokeskus tarjoaa turvallisen alustan uuden teknologian ja prototyyppien testaamiseen todellisessa toimintaympäristössä.

Opiskelijat voivat toimia tuotteiden käytettävyyden testauksessa niin, että kykenemme lyhyessä ajassa saamaan runsaasti käyttäjäkokemuksia ja palautetta uusista tuotteista. Tätä tietoa voidaan käyttää mm. järkevien hankintapäätösten tukena.

Kokeilemme ennakkoluulottomasti uutta hyvinvointiteknologiaa ja olemme mielellämme mukana tukemassa terveydenhuollon yksiköitä hankintaprosesseissa ja kehittämishankkeissa

 

LapinAMK ENVI vinjetti.jpg

Olemme mukana edistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatua ja turvallisuutta koulutuksen ja työn tutkimisen ja kehittämisen keinoin.