kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

Picture1.png 

Hanketietoa

 ENVI 2 -hanketietoa:

Hyvinvointialojen virtuaali- simulaatiokeskuksesta saumattomien hoito - ja palveluketjujen innovaatio- oppimisympäristö. Hankkeen tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehitystä ja lisätä koulutuksen laatua Pohjois-Suomen alueella.

Kehitettävien tilojen avulla koulutus pystytään pitämään kansallisella ja kansainvälisellä huipputasolla myös jatkossa hyödyntäen simulaatiopedagogiikkaa ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä
Hankkeessa kehitetään ENVI -hyvinvointialojen virtuaali- ja simulaatiokeskuksesta osaamis- ja ongelmaperustaista oppimista tukeva työelämäläheinen, moniammatillinen ja monialainen terveysalan saumattomien hoito- ja palveluketjujen oppimisympäristö.HYTekla ––hanketietoa:

Hyvinvointiteknologian tuki asiakaslähtöisissä saumattomissa hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuissa
 HYTekla –Hyvinvointiteknologian tuki asiakaslähtöisissä saumattomissa hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuissa -hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointiteknologian hyödyntämistä terveydenhuollon välineenä Lapissa.

Tavoitteena on kehittää henkilöstön teknologiaosaamista siten, että he kykenevät hyödyntämään teknologiasovelluksia omassa työssään tehokkaammin, toimimaan omassa organisaatiossaan erilaisissa teknologiaan liittyvissä tehtävissä ja kehittämään hyvinvointiteknologian käyttöä hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuissa. Hankkeen aikana tuotetaan hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen nykytilakuvaus hyvinvointiteknologian käytön ja osaamisen näkökulmasta jatkokehittämistä varten.

Hankkeessa kumppanina ovat Lapin keskussairaala, Sodankylä ja Lapin kuntoutus OY.

Lisätietoja: Paula Poikela, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Etusivu
Ohjelma
Hanketietoa
Yhteystiedot