kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

aurora

Simulaatiokeskus

Aurora on Suomen pohjoisin hyvinvointialan simulaatio-oppimisen ja kehittämisen keskus Rovaniemellä.

Aurora on monipuolinen ja joustava oppimis- ja kehittämisympäristö, jota eri alojen ammattilaiset ja yritykset voivat hyödyntää omiin kehittämistarpeisiin. Toiminta ja välineet ovat siirrettävissä myös asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin.

Ympäristö koostuu monipuolisista ja moderneista tiloista. Auroran toiminnassa keskeisiä toimintaperiaatteita ovat vastuullisuus ja kestävä kehitys.

Simulaatioympäristöt
Akuuttihoitotyön ympäristö

Akuuttihoitotyön ympäristö.jpg

Akuuttihoitotyön ympäristö jäljittelee teho-, trauma-, päivystys ja ensiavun osaston hoitohuonetta.

Ympäristössä on yksi vuodepaikka, jossa on pääsääntöisesti aina potilassimulaattori paikoillaan. Ympäristössä on kaikki yleisimmät laitteet ja hoitotarvikkeet, joita akuuteissa hoitotilanteissa tarvitaan. Ympäristö soveltuu erityisen hyvin erilaisten akuuttitilanteiden simulaatioiden ja työpajojen järjestämiseen. Simulaattorit, ohjelmat tai ohjaamon käyttö eivät kuulu ympäristön käytön hintaan automaattisesti.

IT valmius: Ympäristöstä löytyy yksi näyttö jossa HDMI-mahdollisuus. Ohjaamo, kamerat ja mikit.

Akuuttihoitotyön ympäristö on sisätautien hoitotyön ympäristön yhteydessä. Tilan (B314B) suurin sallittu henkilömäärä on 16 henkilöä.

Case Station / Vastaanottohoitotyön ympäristö

Case station.jpg

Ympäristö on tarkoitettu vastaanottohoitotyön harjoitteluun sekä sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan kädentaitojen harjoittamiseen.

Ympäristössä on tapausesimerkkejä eli caseja, joita opiskelijat voivat itsenäisesti käydä harjoittelemassa ja tilassa on käytettävissä kaikki yleisimmät hoitotarvikkeet ja laitteet joita vastaanottohoitotyössä tarvitaan.

IT valmius: pöytätietokone, Rengasvalo jalustalla puhelimelle

Case Station/ Vastaanottohoitotyön ympäristön (B318) suurin sallittu henkilömäärä on 8 henkilöä

Artikkeli Case Stationista: Case Station – opettajan ja opiskelijan monipuolinen työkalu. 14.6.2023

Debriefing/ Etähoitoympäristö

Debriefing etähoitotyö.jpg

Ympäristö on avara ja kaunis. Materiaaleissa on käytetty rauhoittavia ja luonnonmukaisia värejä. Ympäristö on täydellinen debriefing-keskusteluihin, etähoidon harjoittelemiseen, palavereihin ja kokouksiin. Tilassa voidaan pitää myös luentoja tai teoriaopetusta.

IT valmius: 3 isoa näyttöä joissa kaikissa HDMI- mahdollisuus (tämän avulla ryhmätyöt ovat helppo toteuttaa ko. ympäristössä), pöytätietokone johon liitetty kaiuttimet. Ympäristössä on kamera ja mikki, joka kuvaa ja äänittää henkilön niin halutessaan ympäristöä (etäyhteydet).

Debriefing/ Etähoitoympäristöön (B310) mahtuu enimmillään 40 henkilöä.

Etähoitotyön ympäristö

Etähoitoympäristö 4.jpg

Ympäristö on avara ja kaunis. Materiaaleissa on käytetty rauhoittavia ja luonnonmukaisia värejä. Ympäristö on täydellinen etähoidon harjoittelemiseen sekä toteuttamiseen, debriefing-keskusteluihin, palavereihin ja kokouksiin. Tilassa voidaan pitää myös luentoja tai järjestää teoriaopetusta. Etähoitoympäristössä on kaksi hiljaisen työskentelyn tilaa, johon mahtuu kerrallaan 2-4 henkilöä.

IT valmius: 1 iso näyttö, jossa HDMI- mahdollisuus, pöytätietokone johon liitetty kaiuttimet. Ympäristössä on kamera ja mikki, joka kuvaa ja äänittää henkilön niin halutessaan ympäristöä. (etäyhteydet). Ympäristöstä löytyy myös YETI- tabletti sekä VR-lasit.

Etähoitotyönympäristöön (B316) mahtuu enimmillään 20 henkilöä.

Kirurgian hoitotyön ympäristö

Kirurgisen hoitotyön ympäristö.jpg

Kirurgian hoitotyön ympäristössä on jäljitelty kirurgian vuodeosastoa. Ympäristössä on kolme vuodepaikkaa, joista yleensä yksi paikka on varattuna potilassimulaattorille. Ympäristössä on käytössä kaikki yleisimmät kirurgian vuodeosastojen käyttämät hoitotarvikkeet.

Tila soveltuu erityisen hyvin erilaisten kirurgisten simulaatoiden ja työpajojen järjestämiseen. Simulaattorit, ohjelmat tai ohjaamon käyttö eivät kuulu ympäristön käytön hintaan automaattisesti.

IT valmius: Ympäristöstä löytyy kaksi näyttöä joissa HDMI- mahdollisuus. Ohjaamo, kamerat ja mikit.

Kirurgian hoitotyön ympäristön (B315A) suurin sallittu henkilömäärä on 20 henkilöä.

Kotiympäristö & Mielenterveyshoitotyön ympäristö

Kotiympäristö ja mielenterveyshoitotyön ympäristö ovat yhdessä samassa isossa tilassa. Pariovien avulla tilasta saadaan myös kaksi erillistä tilaa.

Kotiympäristö

Kotiympäristö 2.jpg

Kotiympäristö on kodinomainen ja viihtyisä. Huonekalut ja rekvisiitta on tarkoin hankittu luomaan kotoisaa tunnelmaa. Ympäristö on yhtä suurta tilaa, johon huonekalujen avulla on jaoteltu keittiö, olohuone ja makuuhuone. Ympäristössä voidaan järjestää erilaisia simulaatioita, luennoida ja pitämään teoriaopetusta.

Tilassa ei ole automaattisesti simulaattoria.
IT valmius: Ympäristössä on videotykki.

Mielenterveys- ja terapiaympärisö

Mielenterveyshoitotyö.jpg

Mielenterveyshoitotyön ympäristö on kotiympäristön yhteydessä. Ympäristössä on paljon istumatilaa ja ympäristö on rauhallinen. Tila soveltuu ryhmätyöskentelyyn ja mielenterveyshoitotyön harjoitteisiin. Ympäristö on myös mainio tila pitää kahdenkeskeisiä keskusteluita, palavereita tai kokouksia.
Ei IT- valmiutta

Tilojen suurin sallittu henkilömäärä on yhteensä 40 henkilöä. (B303A Kotiympäristö 20 henkilöä ja B303C Mielenterveys- ja terapiaympäristö 20 henkilöä)

Leikkaussali

Aurora Leikkaussali.jpg

Leikkaussali jäljittelee oikeaa leikkaussalia. Salissa on leikkauspöytä, anestesiakone ja muut yleisimmät leikkaussalivälineet ja -tarvikkeet. Tarpeen mukaan käytössä on myös simulaattori.

Ympäristö soveltuu erityisen hyvin preoperatiivisten, intraoperatiivisten ja postoperatiivisten simulaatioiden ja työpajojen järjestämiseen. Simulaattorit, ohjelmat tai ohjaamon käyttö eivät kuulu ympäristön käytön hintaan automaattisesti.

Leikkaussali on kirurgianhoitotyön ympäristön yhteydessä.
Ei IT-valmiutta

Leikkaussalitilan (B315B) suurin sallittu henkilömäärä on 16 henkilöä.

Lääkehuone

Lääkehuone.jpg

Lääkehuoneessa on jäljitelty sairaalaan lääkehuonetta. Tilassa on lääkkeidentekotasot, antibiootintekokaappi sekä erillinen lääkkeenjakohuone.
Kaikki lääkehuoneessa olevat lääkkeet ovat DEMO-valmisteita.

Lääkehuoneesta on kulku sisätautien hoitotyön ympäristöön.

Lääkehuoneen (B312) suurin sallittu henkilömäärä on 6 henkilöä.

Naisten- ja lastenhoitotyön ympäristö & Terveydenhoitotyön ympäristö

Naisten- ja lastenhoitotyön ja Terveydenhoitotyön ympäristö ovat yhdessä samassa isossa tilassa. Pariovien avulla tilasta saadaan myös kaksi erillistä tilaa.

Naisten- ja lastenhoitotyön ympäristö

Naisten ja lastenhoitotyö.jpg

Naisten- ja lastenhoitotyön ympäristössä on jäljitelty synnytysosastoa ja lastentautienosastoa. Ympäristössä on kolme simulaatiopotilaspaikkaa; yhdelle aikuiselle, yhdelle lapselle ja yhdelle vauvalle.

Ympäristö on valoisa ja tilava. Se soveltuu simulaatioiden ja työpajojen järjestämiseen ja luento- ja teoriaopetukseen. Ympäristössä on käytössä kaikki yleisimmät naisten- ja lasten hoitotyön tarvikkeet ja -välineet.

IT valmius: Ympäristöstä on pöytätietokone sekä videotykki.

Simulaattorit: SimMom (synnytyssimulaattori), SimJunior(lapsi) sekä SimNew Baby(vastasyntynyt vauva). Simulaattorit eivät kuulu ympäristön käytön hintaan automaattisesti.

Terveydenhoitotyön ympäristö (neuvola)

Terveydenhoitotyön ympäristö neuvola.jpg

Terveydenhoitotyön ympäristössä on jäljitelty neuvolaa ja vastaanottotilaa. Ympäristö on tilava ja sieltä löytyy kaikki yleisimmät tarvikkeet, joita terveydenhoitaja käyttää työssään esimerkiksi neuvolassa.

IT-valmius: Ympäristössä on pöytätietokone

 

Tilojen suurin sallittu henkilömäärä on yhteensä 40 henkilöä. (B320A Naisten- ja lastentautien ympäristö 20 henkilöä ja B320C Terveydenhoitotyön ympäristö 20 henkilöä)

Sisätautihoitotyön ympäristö

Sisätautien hoitotyön ympäristö.jpg

Sisätauti hoitotyön ympäristössä on jäljitelty sisätautien vuodeosastoa. Ympäristössä on neljä vuodepaikkaa, joista yleensä kaksi paikkaa on varattuna potilassimulaattoreille.

Ympäristössä on käytössä kaikki yleisimmät perushoitoon tarvittavat tarvikkeet. Tarvittaessa tarvikkeita järjestyy myös spesiaalimpiin simulaatioihin.
Ympäristö soveltuu erityisesti sisätautisten simulaatioiden ja työpajojen järjestämisen. Simulaattorit, ohjelmat tai ohjaamon käyttö eivät kuulu ympäristön käytön hintaan automaattisesti.

Sisätautien ympäristöstä on kulku lääkehuoneeseen.

IT valmius: Ympäristöstä löytyy yksi näyttö jossa HDMI- mahdollisuus. Ohjaamo, kamerat ja mikit.

Sisätautihoitotyön ympäristön (B314A) suurin sallittu henkilömäärä on 20 henkilöä.

Saammeko esittäytyä?

Tutustu asiantuntijoihimme. Klikkaa sitä varten tästä.

Toimimme osana Lapin ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden Terveyspalvelut -osaamisryhmää.

Hieman historiaa

Auroran historia juontuu vuoteen 2004, jolloin käynnistyivät ensimmäiset ESR- ja EAKR-hankkeet yhteisnimeltään ENVI eli Ensihoidon virtuaalimaailma. Monialaisen yhteistyön tuloksena rakennettiin silloiseen Porokadun toimipisteeseen virtuaalisia oppimisympäristöjä ensi- ja akuuttihoidon simulaatio-opetusta varten. Oppinen ja osaaminen nousivat aivan uudelle tasolle ja vähitellen simulaatiopedagogiikka laajentui kaikkeen hoitotyön opetukseen.

Kehitys ENVIn alkutaipaleelta tähän päivään asti on ollut monipuolista ja vauhdikastakin. Perusajatuksena on ollut, että opiskelijat ja työelämän toimijat voivat turvallisesti harjoitella ja ylläpitää hoitotyössä tarvittava taitoja. Tällä ajatuksella myös Aurora jatkaa.

Ota yhteyttä!

Tilat, tilavaraukset ja esittelyt

Kovala Tiina pylpyrä.png

simulaatioassistentti
Tiina Kovala
p. 0405138974
tiina.kovalaharmaasähköposti.jpg

Tilaus-, täydennys- ja erikoistumiskoulutukset, myynti

Koho Saara pylpyrä.png 

asiantuntija
Saara Koho
040 647 1657
saara.kohoharmaasähköposti.jpg


Yhteistyössä


logo ERC.png

 

Simulaatiosairaala SKY vaaka.png

Tavataan, keskustellaan myös somessa!

#Aurora #LapinAMK #LapinAMKaurora #TulevaisuudenTerveyspalvelut

insta@lapinamk_aurora