kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

ASM Tuotekehitystarjotin

1. Uusi tuote tai palvelu, idean demo

Innovaatiotehdas

2. Pilotointi ja protovaihe

Demotehdas

3. Valmis tuote / sarjatuotanto

Prototehdas

4. Tuotteen tai palvelun jatkokehitys

Tuotekehitystehdas


Innovaatiotehdas

Tutkimuspalvelut

 • Sivuvirrat, energiatehokkuus, 3D/VR, IoT, Big Data, jäljitettävyys ja pilvipalvelut, analyysit, älykkäät ratkaisut.
 • Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -työpaja.

 

Innovointipalvelut

 • IPR- ja patenttihakemuksessa avustaminen.
 • Innovaatiostrategian ja -prosessin kehittäminen

 

Hankeyhteistyö

 • Avustaminen eri rahoituslähteisiin ja -ohjelmiin
 • Hankesuunnittelu (LFA) ja verkostojen kerääminen
 • Hankekirjoittaminen ja -hallinnointi ja sen ohjaus

 

demotehdas

 • Tuotekehitysprojektin suunnittelu ja vaatimusmäärittely
 • Materiaalivaihtoehdot: ominaisuudet, olosuhteiden kesto, hinta, käyttöominaisuudet; lämpötilat jne. CE-hyväksynnän vaatimukset
 • Tuotteistaminen - määrittely, suunnittelu
 • Demonstraation teko; 3D suunnittelu
 • Koemarkkinointi

 

prototehdas

Toiminnallisuuden rakentaminen

 • Prototyypin teko, materiaalien optimointi, materiaalivalinnat

Tuotetestaus ja -analysointi

 • Olosuhteet, lujuus, venymät, työstettävyys, kestävyys, käytettävyys, energia, ekologisuus

Tuotekehitys

 • Pilotissa esiin tulleet tuotekehitysongelmat

Markkinointi ja kaupallistaminen

 • Markkinointi-/lanseeraussuunnitelma
 • Pakkaus, luvat, (palvelu)muotoilu - tuote-/palvelukonseptin luominen

 

tuotekehitystehdas

Laadunvalvontaan liittyvä testaus

 • Laatujohtamisen työkalut ja -arviointi
 • Pistokoevalvonnat
 • Alihankintaketjun toiminnanohjausjärjestelmä

Tuotannon analysointi

 • Tarjous-toimitusprosessin taloudellisuus ja tehokkuus

Tarjous-toimitusprosessin edelleen kehittäminen ja tehostaminen

 • Materiaalihukan mimimoiminen, prosessitehokkuus, työn tehokkuus, elinkaariajattelu
 • Verkostojen hyödyntäminen
 • KV-kaupan säännöt ja määräykset

Rahoitus