kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

Pohjoisen tekijät -podcast

Pohjoista puhetta: yksinpuhelua, dialogeja, juonnettuja keskusteluja, esittelyitä ja luentoja. Pakinoita, haastatteluja, opastusta ja neuvontaa, ajankohtaiskatsauksia ja kysymyksiä ja vastauksia niihin -  rennolla, mutta asiaan keskittyvällä otteella!

Äänessä ovat asiantuntijamme vieraineen vaihtuvin aihein. Tervetuloa kuulijaksi!

Yrittäjän osaaminen vaatii jatkuvaa päivittämistä

Pienet osaamiskokonaisuudet ja erilaiset mikro-opinnot tarjoavat täsmäosaamista tehokkaasti ja ketterästi. Pohjois-Suomen korkeakoulujen MUUVI-hanke on koonnut yhteisen Yritysten muutoskumppanina -koulutustarjottimen eli ajankohtaisista aiheista:

- Digitalisaation mahdollistama kehitys tulee näkymään yrityksissä mm. tehokkuutena, työn mielekkyytenä, asiakastyytyväisyytenä ja uudenlaisina tuotteina ja palveluina.
- Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua. Tarvitsemme ympäristöystävällistä ja kestävämpää liiketoimintaa.
- Muutoskyvykkyys mahdollistaa reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja antaa valmiudet oppia uusia taitoja.

Jakso on puheversio Marjo Jussilan 4.12.2023 julkaistusta blogikirjoituksesta.

Arvonluonti organisaatiossa palvelumuotoilijan silmin

Jaksossa keskustellaan organisaation omaan ja toimintaympäristöön liittyvästä tiedosta ja sen hyödyntämisestä arvonluonnissa erityisesti palvelumuotoilu näkökulmasta.

Keskustelemassa ovat Krista Korpikoski, joka toimii Lapin yliopistossa yliopisto-opettajana ja väitöskirjatutkijana. Korpikoskella on pitkä kokemus palvelumuotoilusta organisaatioissa. Toisena keskustelijana on Lapin ammattikorkeakoulussa yliopettajana toimiva Mira Alhonsuo. Hänellä on myös pitkä ura palvelumuotoilusta. Alhonsuo on myös jakson käsikirjoittaja.

Aluksi keskustellaan palvelumuotoilusta yleisesti ja siitä, mikä rooli palvelumuotoilulla on organisaation toiminnan kehittämisessä. Sen jälkeen keskitytään muotoilulähtöisiin menetelmiin ja pohditaan muotoilulähtöisyyden ja datalähtöisyyden merkitystä osana organisaation arvonluontia. Viimeisessä osiossa tarkastellaan muun muassa tekoälyn mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Podcast-jakso on toteutettu TieJot (Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksella tuottavuutta työelämään) -hankkeessa, TieJot on Opetushallituksen JOTPA-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tarjota tiedolla johtamisen osaamista kaikille teemasta kiinnostuneille. Hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta.

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Etäohjausosaaminen sote-alalla, osa 3. Yritysyhteistyö etäpalvelun kehittämisessä

TKI-toiminta digiaikaan hankkeen podcast-sarjan kolmannessa jaksossa vieraana on Toni Kurvinen; Arctic Connect Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Arctic Connect on ollut hankkeessa mukana yritysyhteistyökumppanina.

Tässä jaksossa kuulemme, kuinka hankeyhteistyö on toteutunut ja mitä lisäarvoa se on tuonut opiskelijoille, yritykselle ja hankkeelle sekä millaisia tuloksia yritysyhteistyön myötä on saavutettu. Keskustelukumppanina on jakson käsikirjoittaja, lehtori ja projektityöntekijä Tarja Jussila Lapin ammattikorkeakoululta.

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Etäohjausosaaminen sote-alalla, osa 2: Pelillisyys osaamisen vahvistajana

TKI-toiminta digiaikaan -hankkeen podcast-sarjan toisessa osassa keskustelevat fysioterapian lehtori, projektityöntekijä Heli Katajamäki ja toimitusjohtaja Tanja Poutiainen-Rinne. Toimitusjohtajuuden lisäksi Tanja on myös kokemusasiantuntija urheiluvammojen kuntoutukseen keskittyvässä Comeback Center -nimisessä yrityksessään. Työn ohella hän opiskelee fysioterapiaa Lapin ammattikorkeakoulussa.

Tanja on suorittanut Etäohjausosaaminen sote-alalle verkkokurssin osana fysioterapeuttikoulutusta. Koulutuspilotissa on tavoitteena lisätä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöinen ja sujuva etäohjaustilanne. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös pelillisiä ratkaisuja.

Podcast-jaksossa kuulemme Tanjan kokemuksia verkkokurssin sisällöstä ja suorittamistavasta ja erityisesti siitä, kuinka pelillisyys toimii hänen osaamisensa vahvistajana ja miten hän voi hyödyntää hankittua osaamista opiskelijana ja työelämän edustajana.

Käsikirjoitus: Heli Katajamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Etäohjausosaaminen sote-alalla, osa 1: Kokemuksia etäohjauspilotista

Lapin AMKin TKI-toiminta digiaikaan -hankkeen pilotissa rakennettiin opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöinen ja sujuva etäohjaustilanne.

Hankkeen podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa vieraina ovat geronomi AMK Birgitta Huotarinen ja fysioterapeuttiopiskelija Teemu Alatalo. Birgitta ja Teemu osallistuivat opintokokonaisuuden pilotointiin ja edelleen kehittämiseen sekä toteuttivat etäohjauspilotin, johon liittyvistä kokemuksista kuulemme tässä podcastissa.

Jakson käsikirjoituksesta ja juonnosta vastaa lehtori, projektityöntekijä Sari Arolaakso Lapin ammattikorkeakoululta.

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Mitä on älykäs erikoistuminen? Active Arctic Podcast, osa 6

Mitä on älykäs erikoistuminen? Miksi älykästä erikoistumista tehdään Lapissa juuri tietyillä painopisteillä ja miten se toimeenpannaan tulevina vuosina?

Active Arctic Podcast -sarjan viimeisessä jaksossa ovat vieraina Paula Heikkilä, joka työskentelee asiantuntijana Lapin liitolla älykkään erikoistumisen kehittämishankkeessa sekä Riikka Poikela joka toimii projektipäällikkönä Lapin liitossa älykkään erikoistumisen kehittämishankkeessa. Jakson lopussa saadaan vielä yksi vieras, kun Active Arctic -hankkeen projektipäällikkö Ella Björn tulee kertomaan hankkeen aikana saaduista havainnoista Lapin alueellisista vahvuuksista ja erityispiirteistä. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Nainen seisoo rakennuksen seinustalla ja hymyilee.

Älylääkekaapin käyttö sairaalassa

Jaksossa keskustellaan älylääkekaapista ja siitä, miten se tulee edistämään potilaiden lääkitysturvallisuutta sairaalahoidon aikana. Mukana keskustelemassa OYS:n proviisori Katja Knuuti ja LKS:n proviisori Maria-Pauliina Korhonen. Jakson on käsikirjoittanut hoitotyön lehtori Anna-Leena Nousiainen (kuvassa) Lapin ammattikorkeakoululta. Hän toimii myös jaksossa haastattelijana.

Kuunneltuasi podcastin tiedät:
• mikä älylääkekaappi on,
• miten älylääkekaappi näkyy sairaanhoitajan lääkehoidon toteutuksessa ja
• millä tavoin potilaiden lääkitysturvallisuus paranee älylääkekaapin käyttöönoton myötä.

Jakso on tuotettu ESR-rahoitteisessa Omadigi-hankkeessa.

Pohjoisen tekijät - Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Keskustelua ikääntyvien hyvinvointiteknologiasta

Living Lab Pruntsi -hankkeessa suunnitellaan älykästä asumisympäristöä ikääntyville Kemiin Pruntsin alueelle. Hyvinvointiteknologia voi tarjota ratkaisuja palveluiden tuottamiseen, mutta miten ikääntyville suunnattu teknologia näyttäytyy eri osapuolille ja tuoko se pelkästään hyvinvointia ja myönteisiä vaikutuksia?

Tämä podcast-jakso on juonnettu keskustelu ikäihmisille suunnatusta teknologiasta ja apuvälineistä. Marjo Jussila haastattelee ja mukana keskustelussa on hankkeen asiantuntijaraati: projektipäällikkö Anniina Tohmola, asiantuntija Arja Meinilä ja opettaja Tanja Marjanen-Korkala Lapin ammattikorkeakoulusta sekä opettaja Päivi Jauhola ja lehtori Sami Karvonen Ammattiopisto Lappiasta.

Jaksossa on 5 osiota:
1. Hankkeen ja keskustelijoiden esittely (0:13)
2. Yleistilanne - millaisia teknologioita on ja miten niitä hyödynnetään koulutuksessa? (5:28)
3. Nostoja mielenkiintoisista teknologioista (30:48)
4. Suhtautuminen teknologiaan (56:50)
5. Tulevaisuus - mitä seuraavaksi? (1:04:02)

Hanketta rahoittaa Lapin liitto EAKR 2014-2020 -ohjelmasta ja se toteutetaan 1.1.2022-30.6.2023. Kokonaisbudjetti on 262 036 €.

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Liikunnallisuus, hyvinvointi ja teknologiset innovaatiot. Active Arctic Podcast, osa 5

Active Arctic -hankkeen podcast-sarjan viidennessä jaksossa vieraana ovat liikunnan ja vapaa ajan koulutuksen lehtori Tommi Haapakangas ja asiantuntija Riikka Varjus, molemmat Lapin ammattikorkeakoululta.

Aluksi keskustellaan liikunnallisuuden nykytilanteesta sekä lasten, nuorten että työelämässä olevien näkökulmasta. Onko liikkumisesta tullut harvojen harraste? Entä minkälaisia yhteyksiä liikkumisella on mielen hyvinvointiin? Lisäksi jaksossa puhutaan motivaatiosta liikkua: mielletäänkö liikunta liian suorituskykykeskeisesti? Jakson lopussa sivutaan teknologisia innovaatioita. Lisäävätkö terveysteknologia ja hyvinvointidata motivaatiota liikkua vai voivatko ne peräti vähentää sitä?

Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Digitaaliset ratkaisut harvaan asutun alueen tukena. Active Arctic Podcast, Osa 4

Active Arctic -hankkeen podcast-sarjan neljännessä jaksossa vieraina ovat projektipäälliköt Tuuli Tikkanen ja Mika Uitto Lapin ammattikorkeakoululta. Hankkeessa on lisätty Lapin alueen toimijoiden tietoisuutta uusista teknologisista ratkaisuista ja luotu toimijoiden välille uusia yhteyksiä.

Aluetta palvelevina pilotteina on tuotettu mm. VR-metsänkävijä -sovellus, joka mahdollistaa virtuaalisen luontokokemuksen. Hyvinvointialan yrityksille tarkoitettu alustaratkaisu puolestaan mahdollistaa laajan palveluntarjonnan yhdestä paikasta. Se myös toimii digitaalisena kauppapaikkana kuluttajille ja yrityksille. Jakson lopussa käydään läpi Lapin digitaalisia vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää myös kansallisella tasolla.

Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Pohjoisen tekijät - Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Adventure Psychology - Going Knowingly Into The Unknown

Paula Reid, a recognised Adventure Psychologist and Writer and Security Expert Oula-Matti Peltonen discuss about the attraction of adventure. The podcast episode is hosted by Senior Lecturer of Sports Studies in Lapland UAS, Tommi Haapakangas.

Paula Reid on arvostettu psykologi, seikkailija ja kirjailija, jonka intohimo seikkailun psykologisen puolen tutkijana on uraa uurtavaa. Turvallisuusasiantuntija Oula-Matti Peltonen tuo keskusteluun ulkoiluturvallisuuden ja korkeariskisten elämyspalveluiden näkökulman, ja podcastissa perehdytään niitä yhdistäviin ja erottaviin psykologisiin tekijöihin. Uutta teoriaa käsitellään myös seikkailun määrittelyssä ja transcendenssisten kokemusten kyvystä luoda yhteyttä luontoon. Haastattelijana toimii liikunnan lehtori Tommi Haapakangas Lapin ammattikorkeakoululta.

Listen to the episode | Read as text

Kaksi miestä istuu pöydän vastakkaisilla puolilla.

Digitaaliset innovaatiot paremman kotona asumisen mahdollistajana. Active Arctic Podcast Osa 3

Active Arctic -hankkeen kolmannessa podcast-jaksossa käsitellään etäratkaisujen sekä hyvinvointitiedon hyödyntämistä kotihoidossa. Miten digitaliset ratkaisut voivat mahdollistaa ikäihmisille paremman arjen kotona ja onko niitä kohtaan ollut ennakkoluuloja? Jaksossa vieraana Suvanto Care Oy:n toimitusjohtaja Antti Haukipuro. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Mies seisoo ulkona lasta kainalossaan kannatellen.

Poronhoito kehittyy ja verkostoituu

Seppo Koivisto on pitkän linjan poroihminen ja hänellä on historiaa kolmessa eri paliskunnassa. Miten poronhoito on kehittynyt ja miltä tulevaisuus näyttää hänen silmiinsä? Vaihtuuko mönkijät ja moottorikelkat takaisin kumisaappaisiin ja nahkareppuun? Jaksossa puhutaan muun muassa gps-paikannuksesta, porokilpailuista ja vierailuista vieropalkisissa.

Haastattelemassa Yhteinen poronhoitoalue -hankkeen projektipäällikkö Iida Melamies ja asiantuntija Tuulia Väärälä Lapin ammattikorkeakoulusta. Yhteinen poronhoitoalue -hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama hanke, jonka toteuttajana Lapin AMK toimii.

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Kaksi henkilöä istuu pöydän vastakkaisilla puolilla.

Vinkkejä liiketoiminnan digitalisoimiseen. Active Arctic Podcast osa 2

Active Arctic Podcastin toisessa osassa vieraana on Nuotio Digitalilta yrittäjä Minna Miettunen. Jaksossa käydään läpi digitaalista liiketoimintaa yritysnäkökulmasta ja mitä erilaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon liiketoiminnan digitalisoimisessa. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Tarkennus: Podcastissa kohdasta 10:30 sivutaan onnistuneena yritysesimerkkinä verkkomyynnistä Ivalo Naturalia. Kerromme, että yritys myisi saippuaa, mutta korjaamme, että tuotteet ovat oikeasti palashamppoota. Pahoittelemme virhettä!

Music by Yurii Kohut from Pixaby

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Laura Post kyykyssä lumihangessa porojen ruokintapussi kädessään.

Puhetta porojen talviruokinnasta - tutkimusta ja käytännön vinkkejä

Laura Post tutkii porojen talviruokinnan vaikutuksia porojen hyvinvointiin. Mitä kaikkea tutkitaan ja miten? Jaksossa kuulemme muun muassa, miten onnistuu yli viidensadan poron kenttätutkimus ja kuinka paljon hyvin viljeltyä peltomaata riittäisi teoriassa sadan poron ruokkimiseksi. Lisäksi annamme käytännön vinkkejä säilörehun tekoon sekä porojen ruokintaan.

Keskustelemassa Porojen ruokinta muuttuvassa ilmastossa -hankkeen projektipäällikkö Laura Post sekä Yhteinen poronhoitoalue -hankkeen projektipäällikkö Iida Melamies ja asiantuntija Tuulia Väärälä Lapin ammattikorkeakoulusta. Yhteinen poronhoitoalue on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama hanke.

Pohjoisen tekijät - Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Ihmisiä pöydän ympärillä.

Hyvinvoinnin rakentuminen osana yhteisöä, Active Arctic Podcast Osa 1

Mitä hyvinvointi on ikääntyvien arjessa, ja miten toimiminen osana yhteisöä voi sitä edistää? Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia digitalisaatio tuo mukanaan ikääntyvän ihmisen arkeen ja sote-alan työkentälle? Mitkä ovat hyviä tapoja tukea osallisuutta ja mitkä ovat ennakoinnin hyödyt hyvinvoinnin edistämisessä?

Podcastin juontaa Lapin ammattikorkeakoulun projektityöntekijä Jaakko Lahtinen. Vieraina jaksossa ovat opettaja, geronomi YAMK Tanja Marjanen-Korkala Lapin ammattikorkeakoululta sekä yrittäjä Karoliina Gröötilä Kotihoito Ulpukasta.

Pohjoisen tekijät - Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Tulevaisuuden digiosaaminen

Mitä digiosaaminen on nyt ja tulevaisuudessa? Keskustelussa avataan digiosaamisen monipuolisuutta ja autetaan kuuntelijaa tunnistamaan itseään kiinnostavia osaamisalueita. Keskustelemassa Lapin ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn lehtori Tuomo Lindholm ja markkinoinnin opettaja Anna-Maija Tapojärvi. Jakso on tehty Digiosaajasta yrittäjäyyteen hankkeessa.

Pohjoisen tekijät - Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2023

Kuuntele jakso | Lue tekstinä

Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän.

#pohjoisentekijät

Pohjoisen tekijät - Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja

Katsele, kuuntele, lue - aina avoimesti ja maksutta.

Julkaisemme eri formaateissa tuoreeltaan:

- tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
- tutkimustietoa
- oppimateriaaleja ja
- muuta punnittua ja inspiroivaa asiantuntijatyöhön perustuvaa sisältöä.

Asiantuntijatyöhön pohjaavat podcast-jaksot käyvät läpi ennakkoarvioinnin ennen julkaisemista. Julkaisemisesta päättää toimituskunta.

Yhteydenotot

viestintäkoordinaattori Heli Lohi
040 524 9836
viestintaharmaasähköposti.jpg