kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

 

Lapin arjen turvallisuuden tiekartan tausta-aineistot ja analyysit

  Eeva Helameri, Pekka Iivari, Eija Raasakka & Leena Viinamäki
  Yhteiskunta 23/2021 • 287 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-418-5 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tässä julkaisussa on Lapin arjen turvallisuuden tiekartta -julkaisun Lapin arjen turvallisuuden tiekartan tausta-aineistot ja analyysit. Aineistot muodostuvat 1) kansainvälisistä, valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista asiakirjadokumenteista, 2) tilastoista, 3) aineistoista, joita kerättiin palveluiden tuottamisesta vastaavien alueellisten ja paikallisten tahojen asiantuntijahaastatteluissa ja työpajoissa sekä palveluja käyttävien kuntalaisten kansalaistilaisuuksissa koronapandemian sallimien reunaehtojen puitteissa.

Arjen turvallisuuden tiekartta – aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä hankkeessa (1.12.2020–30.9.2021) on valmisteltu Lapin maakuntaan paikantuva arjen turvallisuuden tiekartta monitoimijaisessa ja osallistavassa yhteistyössä.