kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

 

Palvelukonsepti digiajan johtamisen välineenä – Artikkelikokoelma YAMK-opinnäytetöiden tuloksista

  Maarit Tihinen (toim.)
  Liiketoiminta ja yrittäjyys 21/2021 • 248 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-416-1 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  MONT eli monialainen opinnäytetyö on keskeinen osa Digiajan palvelujohtamisen koulutuksen monialaista ja työelämälähtöistä opiskelua. MONT-prosessissa opiskelijat tutkivat ja prosessoivat työelämälähtöisiä ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. Opinnäytetyöprosessi etenee sekä monialaisissa teemaryhmissä että jakaantuen teemaryhmän sisällä pienryhmiin ja työpareihin. Syksyllä 2020 Digiajan palvelujohtamisen monialaisia opinnäytetöitä lähti työstämään yhteensä 39 opiskelijaa. Prosessi käynnistyi kartoittamalla opiskelijoiden alustavia ideoita ja ajatuksia heitä kiinnostavista opinnäytetyöaiheista. Opiskelijoilta kerätyt aihevalinnat analysoitiin ja teemoitettiin neljään ryhmään: Uudistuva etäjohtaminen, Palvelukonseptoinnin johtaminen, Digiajan yhteiskehittäminen ja Osallistava vuorovaikutus. Tämä julkaisu kokoaa Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmän tuotokset.

Palvelukonseptoinnin johtaminen -teemaryhmä on pureutunut opinnäytetyöartikkeleissaan palvelukonseptoinnin tematiikkaan ja teorioihin digiajan johtamisen välineenä. Digitalisaation käynnistämä digimurros on jo pitempään vaikuttanut työn tekemisen prosesseihin ja työtapoihin sekä yritysten ja organisaatioiden palveluihin; niiden tarjontamalleihin ja -muotoihin. Tässä julkaisussa esiteltävät opinnäytetyöt on tehnyt yhdeksän (9) monialaisen opiskelijan ryhmä, joiden pohjakoulutukset ovat metsätalousinsinööri (AMK), restonomi (AMK), sosionomi (AMK) sekä tradenomi (AMK). Opiskelijat työskentelevät sekä yksityisellä että julkisella sektorilla erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Teemaryhmä on opinnäytetöissään tarkastellut, miten digiaikana palvelukonsepti voi toimia johtamisen välineenä joko uusien palveluiden luomisessa tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämisessä.