kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

 

Uudistuva etäjohtaminen digitalisoituvassa työssä – Artikkelikokoelma YAMK-opinnäytetöiden tuloksista

  Tuulikki Keskitalo (toim.)
  Yhteiskunta 20/2021 • 184 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-415-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  MONT eli monialainen opinnäytetyö on keskeinen osa Digiajan palvelujohtamisen YAMK -koulutuksen monialaista ja työelämälähtöistä opiskelua. MONT-prosessissa opiskelijat tutkivat, prosessoivat ja kehittävät työelämälähtöisiä ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. Syksyllä 2020 Digiajan palvelujohtamisen monialaisia opinnäytetöitä lähti työstämään yhteensä 39 opiskelijaa. Prosessi käynnistyi kartoittamalla opiskelijoiden alustavia ideoita ja ajatuksia heitä kiinnostavista opinnäytetyöaiheista. Opiskelijoilta kerätyt aihevalinnat analysoitiin ja teemoitettiin neljään ryhmään ohjaajien toimesta: Uudistuva etäjohtaminen, Palvelukonseptoinnin johtaminen, Digiajan yhteiskehittäminen ja Osallistava vuorovaikutus.

Tämän Uudistuva etäjohtaminen digitalisoituvassa työssä -kokoomateoksen läpileikkaavana teemana tutkimus- ja kehittämistöissä on etätyöskentely ja -johtaminen, josta Covid-19 pandemian myötä oli yrityksissä ja organisaatioissa tullut uusi normaali, mutta johon edelleen kaivattiin tukea ja työkaluja. Teemoja yksittäisissä artikkeleissa olivat muun muassa etätyö ja -johtaminen, hajautettu työskentely, valmentava johtaminen, virtuaalitiimi, virtuaalinen työskentely, yhteisöllisyys ja luottamus. Tämä kokoomateos esittelee vuosien 2020–2021 MONT -prosessin aikana syntyneet opinnäytetyöartikkelit sekä yhteisen tietoperustan. Kokoomateos sopii laajasti luettavaksi niin opiskelijoille, yrittäjille, esihenkilöille kuin työelämän kehittäjillekin.