kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

 

Osallistava vuorovaikutus ja oppiminen digiajan työympäristöissä – Artikkelikokoelma YAMK-opinnäytetöiden tuloksista

  Merja Koikkalainen (toim.)
  Yhteiskunta 19/2021 • 196 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-414-7 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  MONT eli monialainen opinnäytetyö on keskeinen osa Digiajan palvelujohtamisen koulutuksen monialaista ja työelämälähtöistä opiskelua. MONT-prosessissa opiskelijat tutkivat ja prosessoivat työelämälähtöisiä ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. Opinnäytetyöprosessi etenee sekä monialaisissa teemaryhmissä että jakaantuen teemaryhmän sisällä pienryhmiin ja työpareihin. Syksyllä 2020 Digiajan palvelujohtamisen monialaisia opinnäytetöitä lähti työstämään yhteensä 39 opiskelijaa. Prosessi käynnistyi kartoittamalla opiskelijoiden alustavia ideoita ja ajatuksia heitä kiinnostavista opinnäytetyöaiheista. Opiskelijoilta kerätyt aihevalinnat analysoitiin ja teemoitettiin neljään ryhmään: Uudistuva etäjohtaminen, Palvelukonseptoinnin johtaminen, Digiajan yhteiskehittäminen ja Osallistava vuorovaikutus. Tämä julkaisu kokoaa Osallistava vuorovaikutus -teemaryhmän tuotokset.

Toimiva vuorovaikutus edellyttää luottamusta ja vuorovaikuttamisen ympäristöjen muuttuminen vaikuttaa myös työpaikan tunneilmapiirin. Lähityö, etätyö ja monipaikkatyö haastavat aikaisemmin opitut vuorovaikuttamisen tavat ja sillä on myös vaikutusta tulevaisuuden työtilasuunnitteluun. Julkaisu antaa vastauksia siihen, kuinka tätä vuorovaikutusta ja viestintää johdetaan, kuinka koko työyhteisö osallistetaan tähän toimintaan.