kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

 

Metsäsektorin ja pelastusalan käsityksiä metsäpaloista

  Mikael Kukkonen
  6/2021 • 56 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-390-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Tämä julkaisu on tehty Lapin ammattikorkeakoulussa osana Ilmatieteen laitoksen koordinoimaa Metsäpalot Fennoskandian alueella ilmaston ja metsien rakenteen muuttuessa -hanketta. Hankkeessa tehtiin kattava katsaus metsäpalojen esiintymisestä, mallinnuksesta sekä sammutuksesta Fennoskandian alueella ja lähialueilla. Lisäksi hankkeessa arvioitiin metsäpalojen merkitystä mustan hiilen lähteenä arktisella alueella.

Lapin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Mikael Kukkonen teki hankkeessa metsäsektorin ja pelastusalan ammattilaisille kyselytutkimuksen, jonka tulokset esitellään tässä julkaisussa. Tämän julkaisun lisäksi hankkeessa tuotettiin kattava raportti, jossa käsitellään keskeisiä metsäpaloihin liittyviä asioita tilanteessa, jossa ilmaston ja metsien rakenteen arvioidaan muuttuvan nopeasti.

Tämä kyselytutkimuksen raportti on tarkoitettu ennen kaikkea metsäsektorin ja pelastusalan ammattilaisille sekä heidän metsäpaloihin liittyvistä käsityksistään kiinnostuneille. Julkaisusta käy ilmi, millaisia käsityksiä Suomen metsäsektorin ja pelastusalan ammattilaisilla on liittyen metsäpalojen nykytilaan sekä muuttuvan ilmaston ja metsätalouden vaikutuksiin. Esille tulevat niin ajankohtaisten trendien aiheuttamat huolet ja uhkakuvat kuin myös laaja kirjo erilaisia keinoja varautua kasvavaan metsäpaloriskiin. Kattavasta aineistosta tehdyt poiminnat sekä mittavan vastausjoukon yhteenveto ovat julkaisun parasta antia.

Hanketta rahoitti ulkoministeriön hallinnoima Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määräraha (IBA), joka tukee kansallisia tavoitteita Itämeren alueen yhteistyössä sekä Suomen arktisen strategian ja hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa.