kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

 

YAMK-koulutusten kehittäminen Lapin AMK:ssa 2014-2016

  Veikko Kärnä (toim.)
  Opetus ja oppiminen 21/2016 • 50 s. • Nidottu, Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-153-5 (nid.) • 978-952-316-150-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  PDF
   
  Lapin AMK:n ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävät koulutukset ovat profiloituneet johtamiseen, esimiestoimintaan ja kehittämiseen. Tähän mennessä Lapin AMK:n YAMK-koulutuksista on valmistunut yli 800 kehittämisasiantuntijaa. Tutkinnon suorittaneet ovat vaikuttamassa pohjoisen alueen tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden osaajalta vaaditaan monialaista ymmärrystä ja kykyä yhdistellä asioita ja katsoa niitä monesta eri näkökulmasta. Tämä on YAMK-tutkinnoissa ratkaistu monialaisilla yhteisillä opinnoilla ja poikkialaisella opinnäytetyöprosessilla, jotka molemmat pohjautuvat koulutuksen T-malliin. T-mallissa panostetaan sekä oman ammattialan osaamiseen että poikkialaiseen kehittämiseen, joiden tavoitteena on innovaatioiden tuottaminen monialaisissa opiskelijaryhmissä. YAMK-opintojen pedagoginen malli on kehittynyt aikuisopiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutkinnon suorittaminen työn ohessa vaatii erilaista lähestymistapaa myös YAMK-opettajilta.

YAMK-yksikön toiminnan kehittämisessä ovat mukana niin korkeakoulun sisäiset kuin ulkoisetkin sidosryhmät. Alumnit ovat tärkeä voimavara toiminnan kehittämisessä ja verkostojen luomisessa ja luotettavat kansainväliset kumppanit ulkomaanvaihtojen ja -opintojaksojen järjestämisessä.

Tämä julkaisu avaa Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikön kehittymistä ja toimintaa sidosryhmille niin talon sisällä kuin ulkonakin. Vaikka YAMK-yksikkö on jo kahtena peräkkäisenä vuonna saanut Lapin AMK:n ”Vuoden onnistuja” -palkinnon, on sekä YAMK-tutkinnon ja YAMK-yksikön tunnettuudessa vielä kehittämisen varaa.