kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut / Yhteiskunta

 

Yhteiskehittämällä tukipilareita yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle Lapissa

  Kirsti Ketola & Sari Nisula
  Liiketoiminta ja yrittäjyys 1/2022 • 41 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-428-4 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  Selvitys yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnasta – SYTYKE -hankkeen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ESR, Vipuvoimaa EU:lta) yksi tavoitteista on laatia toteutussuunnitelma yhteiskunnallisten yritysten hautomon perustamiseksi Lappiin. Hankkeessa on koottu tietoa aiemmista toimista yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi alueella, haettu esimerkkejä ulkomailta sekä haastateltu sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita.

Toteutussuunnitelman laadinnan tueksi järjestettiin kolme asiantuntijatyöpajaa. Työpajojen tavoitteena oli kerätä alan asiantuntijoiden näkemyksiä hautomon perustamisesta, rahoituksesta, toimijoista, tehtävistä ja toimintamallista. Asiatuntijatyöpajojen lisäksi järjestettiin neljä työpajaa nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Toteutettujen työpajojen tavoitteena oli selvittää nuorten tarpeita ja toiveita, vaikuttavia tekijöitä yrityksen perustamiseen sekä hahmottaa kohderyhmän käsityksiä yrittäjyydestä.